Τίτλοι ανάπτυξης για την Τράπεζα Πειραιώς: Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές

Περισσότερο από 90% της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων και των δράσεων ενίσχυσης του κεφαλαίου ολοκληρώθηκε μέσα σε 9 μήνες και στο τέλος της περιόδου αυτής η κεφαλαιακή θέση διαμορφώθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Χρήστος Μεγάλου κατά την διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της τράπεζας σε διεθνείς αναλυτές..

Απομένει η ολοκλήρωση του Sunrise 3  με κεφαλαιακή επίπτωση που προσδιορίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, τα ναυτιλιακά NPEs με επίπτωση περίπου 100 εκατ. ευρώ ο Ερμής 3 και το Myfair από τα οποία η τράπεζα θα έχει θετική κεφαλαιακή επίπτωση 200 εκατ. ευρώ από το καθένα.

Οι ζημιές της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκαν καθώς μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Η τράπεζα πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, μαζί με μονοψήφιο δείκτη NPE «την επόμενη περίοδο».

Το απόθεμα των ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς σε NPE διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, μειωμένο από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 και ο δείκτης NPE της βελτιώθηκε στο 16% από 23% στο τέλος Ιουνίου και 46% πριν από έξι μήνες. .

Οι απομειώσεις του τρίτου τριμήνου σχετίστηκαν με ζημίες που προκλήθηκαν από την τιτλοποίηση επισφαλών δανείων των NPEs "Sunrise 2" και του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία ταξινομήθηκαν ως κρατούμενα προς πώληση το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η τράπεζα.

Η επιτυχημένη εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης αναμένεται να εκφραστεί σε χαμηλότερες κανονιστικές  κεφαλαιακές απαιτήσεις από το 2022 ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας.

Οπως τόνισε ο κ. Μεγάλου η λιανική τραπεζική εισέρχεται δυναμικά με επίκεντρο το νέο μοντέλο λειτουργίας των καταστημάτων ενώ επεκτείνονται σημαντικά τα περιθώρια των προμηθειών.

Επίσης αξιοσημείωτα είναι τα παρακάτω δεδομένα:

* To 96% των συναλλαγών στο 9μηνο πραγματοποιήθηκαν μέσω winbank τη χρονιά που πέρασε.

* Η πιστωτική ζήτηση εξαπλώθηκε σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι τομείς που θα προσελκύσουν σημαντικά κεφάλαια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είναι οι  υποδομές, ενέργεια, γεωργία, μεταποίηση και μεταφορές (πράσινα έργα, ψηφιακος μετασχηματισμος κλπ).

* Σε εξέλιξη  βρίσκεται η προετοιμασία και ενημέρωση των πελατών,  ο εξορθολογισμός και ταχεία παρακολούθηση διαδικασιών, ως προς τη δημιουργία τυποποιημένων λύσεων.

* Η αναβίωση των τμημάτων λιανικής είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη προκειμένου να παρακολουθηθεί η τροχιά των πιστώσεων.