Το πρώτο έτος κυκλοφορίας στην Ελλάδα "μετράει" για το φόρο πολυτελείας στα Ι.Χ.

Το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα «μετρά» για την Εφορία προκειμένου να προσδιορίσει την παλαιότητα ενός ΙΧ άνω των 1928 κυβικών εκατοστών και να υπολογίσει το τεκμήριο διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας, ακόμα και εάν το αυτοκίνητο είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα στο εξωτερικό.

Το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα «μετρά» για την Εφορία προκειμένου να προσδιορίσει την παλαιότητα ενός ΙΧ άνω των 1928 κυβικών εκατοστών και να υπολογίσει το τεκμήριο διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας, ακόμα και εάν το αυτοκίνητο είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα στο εξωτερικό.

Η Εφορία εφαρμόζει τη διάταξη του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), σύμφωνα με την οποία τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (του τεκμηρίου διαβίωσης) για κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται «από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα».

Συνεπώς, ακόμη κι αν ένας φορολογούμενος κατέχει ΙΧ αυτοκίνητο άνω των 1928 κ.εκ. που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο εξωτερικό πριν την 1η-1-2003, αλλά εισήχθη και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1η-1-2003, θεωρείται ότι η παλαιότητά του είναι μικρότερη των 10 ετών και υπάγεται κανονικά σε φόρο πολυτελείας!