Τρ. Κύπρου: Γενναία αύξηση του μερίσματος και νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Σε γενναία αύξηση του μερίσματος αλλά και σε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αναλυτικότερα, η τράπεζα θα διανείμει μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο σημαντικά από τα 5 σεντς για το 2022. Η πληρωμή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων και αναμένεται να γίνει στις 14 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου διένειμε μέρισμα το 2023, για πρώτη φορά από το 2011.

Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αναμένεται να λάβει χώρα και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο της Κύπρου.

Η συνολική πληρωμή αντιστοιχεί σε payout ratio 30% για το σύνολο της χρήσης του 2023 και ανέρχεται συνολικά στα 137 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 112 εκατ. ευρώ αφορούν το μέρισμα και 25 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.