Τρ. Πειραιώς: Οι στρατηγικές προτεραιότητές της για την πράσινη μετάβαση

Τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις επιχειρηματικές επιλογές με βάση τις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς   συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, παρουσίασε η κυρία Χρυσάνθη Μπερμπάτη, Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Ενημέρωσης Επενδυτών και ESG (Environment, Society, Governance), μιλώντας χθες στο 6ο Annual Sustainability Summit που διοργανώθηκε από τo ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με θέμα «Η κλιματική ουδετερότητα της Ελλάδας - ο νέος στόχος προς μια κυκλική οικονομία».

Η κυρία Μπερμπάτη, ξεκινώντας από τις δράσεις της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις λειτουργίες της, ανέφερε πως η Πειραιώς πρωτοπορεί, εφαρμόζοντας εδώ και αρκετά χρόνια, διαδικασίες και συστήματα στις υποδομές και τις εργασίες της προκειμένου να μετρά, να διαχειρίζεται και να μειώνει σταθερά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επίσης, χρηματοδοτεί την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και προωθεί έμπρακτα την υιοθέτηση κριτηρίων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ακόμη, η κυρία Μπερμπάτη υπενθύμισε την πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς και του CEO κ. Χρήστου Μεγάλου, από κοινού με 29 διεθνείς τράπεζες, για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής σε διεθνές επίπεδο, αποδεικνύοντας έτσι τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επίσης, ανέφερε ότι «το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει σε όλα τα κτίρια διοίκησης και το δίκτυο των καταστημάτων της είναι πιστοποιημένο ως EMAS. (Το EMAS – Eco-Management and Audit Scheme) και συνιστά ένα πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιείται για την  αναγνώριση των οργανισμών / επιχειρήσεων που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση». Πρόσθεσε δε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς, έχει δημιουργήσει την απαιτούμενη υποδομή μέσω της οποίας παρακολουθεί, σε πραγματικό χρόνο, την κατανάλωση ενέργειας και νερού σε περίπου 330 από τα κτίρια της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Τράπεζα για την περίοδο 2016- 2020 έχει πετύχει:

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά τ.μ. κατά 23%

•   Μείωση των εκπομπών CO2 ανά τ.μ. κατά 24%

Σύμφωνα με την ίδια, ήδη από φέτος (2021) η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από την Τράπεζα Πειραιώς για τις δραστηριότητές της παράγεται κατά 100% από ΑΠΕ, κάτι που οδηγεί σε μηδενικές εκπομπές στο Scope 2. Επίσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό αποσκοπεί στη  μείωση κατά 50% των εκπομπών CO2  του Scope 1 μέχρι το 2030.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή της Τράπεζας στην υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων σε κρίσιμους για την πράσινη μετάβαση τομείς, η κυρία Μπερμπάτη επισήμανε πως η Ελλάδα θα πρέπει να συνδυάσει την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της με την αύξηση των επενδύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους, θα μειώσει τα κόστη λειτουργίας και θα επιτρέψει την είσοδό τους σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες, υποστήριξε και πρόσθεσε ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κρίσιμο ώστε να καλυφθεί το επενδυτικό κενό, να υποστηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση και η αναδιάρθρωση της οικονομίας και έτσι να εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης».