Τράπεζα Πειραιώς: Το 27% βγάζει στο placement το ΤΧΣ μετά το ράλι των προσφορών

Ξεκίνησε σήμερα 4/3 η διαδικασία διάθεσης του πακέτου μετοχών Τρ. Πειραιώς που κατέχει το ΤΧΣ. Είναι η τέταρτη κίνηση αποκρατικοποίησης με την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Δημοσίου από τις συστημικές τράπεζες, ανοίγοντας μία νέα σελίδα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που ταλανίστηκε επί μία δεκαετία από την πολύπλευρη οικονομική και δημοσιονομική κρίση, το PSI, τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τα κόκκινα δάνεια.

Η κυβέρνηση έχει δώσει ατύπως το πράσινο φως για την παραχώρηση ολόκληρου του πακέτου μετοχών (27%) που κατέχει το ΤΧΣ. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των συμβούλων το Ταμείο αποφάσισε τελικά να διαθέσει “τουλάχιστον” το 22%, διατηρώντας το δικαίωμα να αυξήσει το διατιθέμενο ποσοστό σε 27%. Η απόφαση για πώληση μεγαλύτερου ποσοστού μπορεί να ληφθεί «ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η τιμή διάθεσης θα είναι τουλάχιστον 3,70 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 4 ευρώ. Το ΤΧΣ διατηρεί το δικαίωμα και σ’ αυτή την περίπτωση να αλλάξει το εύρος τιμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που εκδηλώνεται και τις προσφερόμενες τιμές.

Εκτιμάται ότι η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί κοντά στην τελευταία τιμή κλεισίματος (3,98 ευρώ την Παρασκευή), με πιθανό discount  έως 5%

Το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα στις 10 το πρωι και θα κλείσει στις 6 Μαρτίου και για τις δύο διαδικασίες – τη δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και τη διεθνή προσφορά.
Το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί πριν από την έναρξη των εγγραφών, προδικάζει την έκβαση του εγχειρήματος. Ττραπεζική παράγοντες που έχουν γνώση των στοιχείων της υπόθεσης, εκτιμούν ότι οι συνολικές προσφορές θα είναι της τάξεως των 7-10 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά τουλάχιστον στο πενταπλάσιο-εξαπλάσιο.

Η κατανομή – Τουλάχιστον 4,5% σε μικροεπενδυτές

Το ΤΧΣ αποφάσισε να διαθέσει αρχικά έως 275.080.789 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν σε 22% από το συνολικό 27% που διατηρεί στην τράπεζα. Εχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό κατά έως 62.518.361 μετοχές (+5%).

 Οσον αφορά στην κατανομή, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, οι αρχικά προσφερόμενες μετοχές έχουν καταρχάς, κατανεμηθεί ως εξής:

(i) Οι 41.262.118 μετοχές (ποσοστό 15% του προσφερόμενου πακέτου) θα δοθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά. Εξ αυτών, το 30% θα κατανεμηθεί για την ικανοποίηση αιτήσεων ιδιωτών επενδυτών και έως 70% σε ειδικούς επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι οι μιικροεπενδυτές θα πάρουν  τουλάχιστον το 4,5% (το 30% του 15%)
(ii) Οι  233.818.671 μετοχές (85% του πακέτου) θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά.

Και στην περίπτωση αυτή, πάντως, το Ταμείο μπορεί να τροποποιήσει το ποσοστό κατανομής κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με βάση τη ζήτηση σε κάθε μέρος της προσφοράς Τίθεται όμως ως προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική δημόσια προσφορά να λάβει ποσοστό χαμηλότερο από το 15%.