Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική προτεραιότητα η αξιοποίηση των επενδυτικών ταμείων ΕΕ

Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, τόνισε ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Head of Large Corporate & Wholesale Products της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο Olympia Forum 2021: Empowering Cities & Regions.

«Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων θα αποτελέσει τον καταλύτη για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της, είναι απόλυτα προετοιμασμένη να στηρίξει τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που θα έχουν μακροχρόνια θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», σημείωσε ο κ. Βλαχόπουλος.
Το σχέδιο δράσης της Τράπεζας δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, κυρίως σε τέσσερις τομείς που σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζουν με τους κεντρικούς στόχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων:
-  τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η Τράπεζα σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα να διπλασιάσει τις χρηματοδοτήσεις της, από 1δισ. ευρώ σε 2δισ.ευρώ
- την Ψηφιακή Οικονομία, όπου η Τράπεζα σχεδιάζει να διαθέσει σημαντικά ποσά για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
-την Εξωστρέφεια, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα σε εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και
-τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την αγροδιατροφική αλυσίδα.
Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η Τράπεζα Πειραιώς, επισήμανε ο κ. Βλαχόπουλος, είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχοντας αναπτύξει ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης που στηρίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες:
·  μια εξειδικευμένη ομάδα που στόχο έχει να κινητοποιεί και να συντονίζει το εσωτερικό περιβάλλον της Τράπεζας για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, συνδυάζοντας:
       - τους ανθρώπους με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία που αποτελούν το κλειδί στην επικοινωνία με τις επιχειρήσεις καθώς, χάρη στην εξειδίκευσή τους, σκιαγραφούν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, τις καθοδηγούν και προτείνουν λύσεις  προσαρμοσμένες στις ανάλογες συνθήκες
      - τα ειδικά διαμορφωμένα προϊόντα που αναπτύσσονται και συνδέονται με τα εκάστοτε ευρωπαϊκά προγράμματα 
      - τις απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες υποδοχής και επεξεργασίας των αιτημάτων που μειώνουν το χρόνο της έγκρισης αλλά και εκταμίευσης και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με ειδικούς για τη βέλτιστο εσωτερικό συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

 Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να εξελιχθούν, που είναι ανοιχτές σε αλλαγές, σε προτάσεις, στην υιοθέτηση επαγγελματικών προτύπων, σε νέες ιδέες, σε συνεργασίες, αποτελούσαν παραδοσιακά και θα συνεχίσουν να αποτελούν, πελάτες της Τράπεζα Πειραιώς, η οποία όχι απλώς τους παράσχει πρόσβαση σε πιστωτικά προϊόντα, αλλά φροντίζει να τους ενημερώνει για κάθε νέο διαθέσιμο εργαλείο και προϊόν, να τους φέρνει σε επαφή με την αγορά και να επισημαίνει ευκαιρίες και δυνατότητες.

 Η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το 2021, με περίπου το 50% αυτών να έχει διοχετευθεί σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, των logistics, του τουρισμού, του εμπορίου και του πρωτογενούς τομέα ενώ έχει δεσμευτεί να διοχετεύσει το 2022 στην ελληνική οικονομία πόρους της τάξης των 6δισ.ευρώ με την αντίστοιχη κατανομή σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Στην Τράπεζα Πειραιώς, πιστεύουμε ότι η επόμενη μέρα πρέπει να δομηθεί πάνω στις αρχές της Βιώσιμης ή αλλιώς Υπεύθυνης Τραπεζικής, όπου οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση το πόσο συμβάλλουν θετικά στην οικονομία και την κοινωνία και όχι με βάση το πως δεν επιδρούν αρνητικά σε αυτές, είπε ο κ. Βλαχόπουλος και πρόσθεσε ότι η Τράπεζα έχει εντάξει κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG), σε όλο και μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων που προσφέρει.

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις

«Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει την πρώτη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που αφορά στην κλιματική  αλλαγή για το σύνολο της οικονομίας, με σκοπό να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και τις ελληνικές να μάθουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο των κλιματικών κινδύνων τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτός από τους γνωστούς φυσικούς κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερη σημασία έχει ο κίνδυνος μετάβασης καθώς η καθυστερημένη ή απότομη εφαρμογή κλιματικών πολιτικών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε να έχει αρνητική  επίδραση σε οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται περισσότερο από την ενέργεια και τον άνθρακα», ανέφερε η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, γενική διευθύντρια, επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού, IR & ESG της Τράπεζας Πειραιώς, σε παρέμβαση της στο Athens ESG & Climate Crisis Summit.

Όπως επισήμανε, τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης μπορούν να επηρεάσουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και των τραπεζών που έχουν έκθεση σε δάνεια και περιουσιακά στοιχεία εκείνων των επιχειρήσεων που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Το βραχυπρόθεσμο κόστος της προσαρμογής προς κλιματικά φιλικές πολιτικές είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δυνητικά πολύ υψηλότερο κόστος που προκύπτει από φυσικές καταστροφές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
«Προς αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει υποδείγματα υπολογισμού των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν, τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα πλάνο ενεργειών με χρονοδιάγραμμα τα δύο επόμενα έτη προκειμένου να  ενσωματωθούν οι εν λόγω κίνδυνοι στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις της  Πειραιώς, πρόσθεσε.

Πυλώνες  της στρατηγική ESG των τραπεζών
Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία,  η προστασία της βιοποικιλότητας.  Παρέχει επίσης ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε «καθαρές» τεχνολογίες, μέσω  εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, είπε μεταξύ άλλων η κ.Μπερμπάτη. Το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει ESG στόχους ως απόδειξη της δέσμευσής μας να  ενσωματώσουμε τα κριτήρια ESG στις επιχειρηματικές και οικονομικές αποφάσεις μας.

Κριτήρια  ΕSG για τις χρηματοδοτήσεις
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG, κινούμενη σε δύο επίπεδα: 
· Στο πρώτο επίπεδο δημιουργεί τις εσωτερικές υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας  κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental,  Social and Governance).
· Στο δεύτερο επίπεδο εντοπίζει σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις μεγαλύτερες  θετικές επιπτώσεις και σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία
 Από τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων με βάση τα κριτήρια ESG προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση υπό ολιστική προσέγγιση, η Τράπεζα Πειριαώς ακολουθεί διαδικασία 3 βημάτων για την προώθηση της αλλαγής:
· Εξαίρεση από έκθεση σε δραστηριότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με το ESG (λιγνίτης - όπλα - ψυχαγωγία  ενηλίκων)
· Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις διαδικασίες αξιολόγησης δανείων μέσω της υιοθέτησης πολιτικής θετικής αξιολόγησης και όχι απόρριψης
· Συνεργασία με τους πελάτες για να στηρίξουμε τη μετάβαση σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και συμπεριφορές - ενσωματώνοντας την ESG απόδοση και στόχους
 
«Πράσινα» ομόλογα - μια νέα πραγματικότητα
 Όπως είπε η κ.Μπερμπάτη, τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται ήδη για την άντληση χρηματοδότησης σε τομείς όπως η παραγωγή και διανομή  ενέργειας, τα κτίρια αλλά και μεταφορές. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας  η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε ρεκόρ ζήτησης για το πρώτο της πράσινο ομόλογο: οι προσφορές έφτασαν τα 120- 130 δισ. ευρώ για το 15ετές πράσινο ομόλογο ύψους 12 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα η έκδοση «πράσινων» εταιρικών ομολόγων άρχισε από το 2019 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έξι «πράσινα» εταιρικά ομόλογα από ισάριθμες εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες άντλησαν συνολικά περίπου 2,5 δισ. ευρώ.