Τρία υπερόπλα κατά της φοροδιαφυγής

Ηλεκτρονικά βιβλία και διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ και τον ΕΦΚΑ θα δίνουν στις ελεγκτικές αρχές πλήρη εικόνα για μη υποβολή δηλώσεων, παραποίηση στοιχείων για έσοδα και κέρδη, εικονικές εταιρείες, αλλά και για κατασχέσεις σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που δεν πληρώνουν φόρους παρά την οικονομική δυνατότητά τους.

Τρία νέα υπερόπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αποκτά η ΑΑΔΕ με τα ηλεκτρονικά βιβλία αλλά και μέσω της διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τον ΕΦΚΑ σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δεδομένα από μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών και στοιχείων για τις μεταβολές στην κατάσταση της κάθε επιχείρησης, από την έναρξη των εργασιών μέχρι και τις μετοχικές αλλαγές.

Ετσι, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και διοικητική ταυτότητα και το είδος της δραστηριότητας, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δίνεται στο αν τα στοιχεία που δηλώνονται στην Εφορία ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται περιπτώσεις:

■ Μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων από επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έχουν αποκαλύψει δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που ενώ είχαν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ ξέχασαν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.

■ Παραποίησης στοιχείων για τα κέρδη και τα έσοδα για μη καταβολή του φόρου εισοδήματος και μη απόδοση του ΦΠΑ.

■ Εικονικών εταιρειών ή επιχειρήσεων-φάντασμα που εμφανίζονται φορολογικά και μόνο για να εκδώσουν τιμολόγια τα οποία προωθούνται σε κυκλώματα απάτης για την υπεξαίρεση του ΦΠΑ.

Επίσης με την άντληση στοιχείων από το ΓΕΜΗ η φορολογική διοίκηση θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει περιπτώσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που παρά τη μεγάλη οικονομική επιφάνεια αφήνουν απλήρωτους φόρους και μέσω του συστήματος Eispraxis να εξαπολύει κυνηγητό για την είσπραξή τους με την ενεργοποίηση κατασχέσεων και πλειστηριασμών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Η διασύνδεση θα γίνει και με τη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ όπου θα αντλούνται στοιχεία για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλονται από τους εργοδότες για το προσωπικό που απασχολούν, τα οποία στη συνέχεια θα διασταυρώνονται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Ηδη πραγματοποιούνται διασταυρώσεις με την «Εργάνη» για το προσωπικό που απασχολούν οι επιχειρήσεις με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στο φορολογικό έντυπο Ε3.

Το τρίτο όπλο για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και της απάτης κυρίως στον ΦΠΑ είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Εφορία. Αρμόδια στελέχη παραπέμπουν στο παράδειγμα της Ιταλίας όπου η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει συμβάλει σημαντικά στη φορολογική συμμόρφωση με έσοδα άνω των 2 δισ. ευρώ.

Μέσω του αρχείου του myDATΑ η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει με ακρίβεια τον τζίρο των επιχειρήσεων και συνεπώς τον φόρο εισοδήματος που πρέπει να καταβάλλουν καθώς και τον ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουν στο Δημόσιο. Παράλληλα θα περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο των πλαστών και εικονικών τιμολογίων που αποτελεί μία από τις βασικές εστίες φοροδιαφυγής και απώλειας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τα κρατικά ταμεία όπως αποκαλύπτουν τα ευρήματα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ. Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας MyDATA οδηγεί στην κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών καθώς όλα τα δεδομένα των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ σε πρώτο χρόνο αυτόματα. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί και διαβιβάζουν δεδομένα επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του επιχειρείν, κάθε μεγέθους και αντικειμένου.