ΤτΕ: Πόσο ακρίβυναν τα δάνεια τον Μάρτιο - Πώς διαμορφώνονται τα επιτόκια

Σταθερά κράτησαν οι τράπεζες τα επιτόκια καταθέσων τον Μάρτιο, προχωρώντας ταυτόχρονα σε αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων με αποτέλεσμα να αυξηθεί περαιτέρω το περιθώριο κέρδους των τραπεζών, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) έφθασε το 5,43% από 5,21% που ήταν στις αρχές του έτους.

Πιο αναλυτικά το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,23%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και 0,10% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 1,16%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,47%.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών μετακινείται από καταθέσεις ταμιευτηρίου σε προθεσμιακές με συμφωνημένη διάρκεια πάνω από 1 έτος. Το ποσό των νέων καταθέσεων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 3,6 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2023 από 229 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2022, ενώ το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε, τον Μάρτιο του 2023, στο 1,83%, από 1,04% το Δεκέμβριο του 2022.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση των καταθέσεων από νοικοκυριά τον Μάρτιο ήταν μόλις 738 εκατ. ευρω έναντι μείωσης κατά 202 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 5,73%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,90%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,08%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,82%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,95%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,43%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης, τον Μάρτιο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,51%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,68%.