Χ. Μεγάλου: Ολική επαναφορά του τραπεζικού συστήματος ως βασικού αναπτυξιακού παράγοντα για την οικονομία

Στην «ολική επαναφορά» του τραπεζικού συστήματος ως βασικού αναπτυξιακού παράγοντα για την οικονομία, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο τέταρτο Athens Investment Forum. «Ξεκινώντας από μια πολύ ασθενή θέση πριν από όχι πολλά χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν κατορθώσει να βελτιώσουν θεαματικά αρχικά το επίπεδο ρευστότητας, στην συνέχεια την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τους εποπτικούς τους δείκτες, να αναμορφώσουν τα δίκτυα και τις λειτουργίες τους, να εκκινήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και τέλος, με τη βοήθεια του προγράμματος "Ηρακλής", να απομειώσουν σημαντικά τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων», τόνισε.

Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για αναπτυξιακές οικονομικές πολιτικές και κυρίως το κύμα χρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι οι άλλοι δύο παράγοντες που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν ριζικά προς το καλύτερο την αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε ο κ. Μεγάλου. Χαρακτήρισε μάλιστα τη χρηματοδότηση που θα προέλθει στην οικονομία τα επόμενα 5 με 7 χρόνια από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους και η οποία αντιστοιχεί στο 40% του ΑΕΠ, ως μία ευκαιρία που αναδύεται όχι μια φορά τη δεκαετία αλλά μια φορά σε κάθε γενεά.

«Εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε την πλήρη ικανότητα και ετοιμότητα να χρηματοδοτήσουμε την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την αναπτυξιακή ευκαιρία», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου και αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των μεγάλων έργων υποδομών, των δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των κατασκευών και του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και στην εξέταση κάθε ευκαιρίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό, τα logistics, τη ναυτιλία, τον ναυπηγικό τομέα, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει με πιστωτικά όρια άνω των 2,5 δισ. ευρώ επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 3,5 δισ. ευρώ τον ζωτικό για την ελληνική οικονομία ξενοδοχειακό κλάδο και τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, με 2 δισ. ευρώ, τον ναυτιλιακό και με ακόμη 2 δισ. ευρώ τον αγροτοδιατροφικό κλάδο.

«Ρόλος μας, και στόχος μας ταυτόχρονα, είναι να δώσουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να εισέλθουν σε νέους καινοτόμους τομείς δραστηριότητας», τόνισε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί προς όφελος των πελατών της όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητες, βοηθώντας την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης και να αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα.