Χρήστος Μεγάλου: «Το turnaround story και οι στόχοι μας για την Τράπεζα Πειραιώς»

Τον στόχο του για την Τράπεζα Πειραιώς, «που ήταν και παραμένει να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική, λιτά διαρθρωμένη, πλήρως εξυγιασμένη και κερδοφόρα τράπεζα, που θα λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας, θα δίνει αποδόσεις στους επενδυτές μας και θα προσθέτει αξία στους ανθρώπους μας και την κοινωνία», διατρανώνει ο Χρήστος Μεγάλου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, σε συνέντευξή του στο euro2day.gr, παρουσιάζει το turnaround story της Πειραιώς -ένα από τα θεαματικότερα του ευρωπαϊκού κλάδου τα τελευταία χρόνια-, ενώ καταθέτει τις εκτιμήσεις του για την εικόνα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, δηλώνει τη δέσμευσή του για ροή χρηματοδότησης στις εταιρείες και εξηγεί πώς η εφαρμογή των κριτηρίων ESG θα οδηγήσει την Τράπεζα σε υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας.

 

Διαβάστε και εδώ