Υπολειτουργεί η πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού

Με ολοκληρωμένες αιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις 700 κινείται η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, παρά το γεγονός πως το σύνολο των ενδιαφερομένων με βάση στοιχεία της πλατφόρμας ξεπερνά τις 37.000. Τράπεζες και servicers δείχνουν να ανησυχούν για τη σχετική εξέλιξη και θα αναπτύξουν όπως όλα δείχνουν εκστρατεία ενημέρωσης μαζί με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αλλάξουν τα παραπάνω δεδομένα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ενώ η πλατφόρμα είναι λειτουργική και οι «επισκέπτες» χιλιάδες, οι πλήρεις αιτήσεις είναι λιγοστές.

Είναι προφανές πως για όλα υφίσταται κάποιου είδους εξήγηση, καθώς δεν επιβάλλονται αναγκαστικές δεσμεύσεις από το Δημόσιο και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα κορονοχρέη θα παραμείνει έτσι έως το τέλος του έτους.

Οι λογιστές επιχειρούν για λογαριασμό των πελατών τους να εντάξουν στην πλατφόρμα όσο περισσότερα χρέη γίνεται.

Νέες προβλέψεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους περίπου 37.000 επισκέπτες της πλατφόρμας, σε πλήρη αίτηση έχουν καταλήξει το πολύ 700, έχουν δηλαδή συναινέσει οι αιτούντες -φυσικά και νομικά πρόσωπα- στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, έχουν υποβάλει τα στοιχεία συζύγου, εγγυητών κ.λπ.

Τα στοιχεία αυτά δεν ικανοποιούν τις τράπεζες που σε πολλές περιπτώσεις θα αναγκαστούν να λάβουν νέες προβλέψεις και πιέζουν προς την κατεύθυνση επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών.

Οι τράπεζες ωστόσο δεν έχουν δεσμευτεί ως προς τη μη άσκηση μέτρων παρά μόνο για τους ευάλωτους. Επομένως, θα πιέσουν τη διαδικασία ώστε να κλείσουν οι υποθέσεις που χρονίζουν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα κάνουν ενδελεχή έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ώστε να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις, εφόσον αυτό είναι εφικτό και δι’ αυτού του τρόπου να περιορίσουν τις ζημιές τους.

Χρονική μετάθεση

Για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων στον οποίο θα περνάνε τα ακίνητα-πρώτες κατοικίες των ευάλωτων νοικοκυριών που θα πτωχεύουν η διαδικασία θα κινηθεί το α’ τρίμηνο του 2022, καθώς σημαντική καθυστέρηση στην προκήρυξη έχει δημιουργηθεί και από το γεγονός πως αλλάζει δεδομένα η Eurostat.

Από τη στιγμή που θα βγει η προκήρυξη του φορέα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν 45 ημέρες προθεσμία για να δηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους και να μπουν στην επόμενη φάση, αυτή του «ανταγωνιστικού διαλόγου».

Η χρονική μετάθεση λειτουργίας του φορέα, για μια ακόμα φορά, θα επηρεάσει και την πορεία των πλειστηριασμών, καθώς οι servicers -που κατά κύριο λόγο κάνουν πλειστηριασμούς, μιας και έχουν αποκτήσει τεράστιο όγκο «κόκκινων» δανείων- δεν επιθυμούν να αποκτήσουν προβληματικά ακίνητα όπως είναι πολλά από τα ακίνητα των ευάλωτων νοικοκυριών.