Ανα τρίμηνο θα πληρώνεται το επίδομα παιδιών - 20 Απριλίου η επόμενη καταβολή

Ανά τρίμηνο θα καταβάλλονται στο εξής τα επιδόματα στήριξης τέκνων και τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών. Τα ποσά που αφορούν στο πρώτο τρίμηνο θα καταβληθούν έως τις 20 Απριλίου 2014. Αυτά προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Ι. Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Ανά τρίμηνο θα καταβάλλονται στο εξής τα επιδόματα στήριξης τέκνων και τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών. Τα ποσά που αφορούν στο πρώτο τρίμηνο θα καταβληθούν έως τις 20 Απριλίου 2014. Αυτά προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Ι. Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την απόφαση, εφεξής το επίδομα παιδιών και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται στους δικαιούχους με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Πέρυσι τα οικογενειακά επιδόματα κατεβλήθησαν μετά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

 Δείτε εδώ εάν δικαιούστε επίδομα και πόσο και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το θέμα

Η απόφαση ορίζει ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος (έντυπο Α21 το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ) για κάθε έτος, τη 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη κι αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.

Δείτε εδώ πώς συμπληρώνεται το έντυπο Α21

Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάση την δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος. Το ποσό θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία. Η επεξεργασία και η εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές − τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.