Αναδρομικά 10ετίας ύψους 4 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους με νέα δικαστική απόφαση

Αναδρομικά 10ετίας ύψους μέχρι 4 δισ. ευρώ επιδίκασε σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους νέα δικαστική απόφαση,  ανατρέποντας ξανά τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πρόκειται για την κήρυξη ως αντισυνταγματικής της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που επιβλήθηκε από το πρώτο μνημόνιο, το 2010, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Η απόφαση σημαίνει, πως εκτός από την επιστροφή των αναδρομικών, η κυβέρνηση υποχρεώνεται να καταργήσει πλέον την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, αφού δεν μπορεί να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ένα αντισυνταγματικό μέτρο ή να την αντικαταστήσει με άλλη μορφή εισφοράς.

Ειδικότερα, μια ομάδα συνταξιούχων δικαιώθηκε στα δικαστήρια, μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα, ενώ η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανοίγει τον δρόμο για προσφυγές για χιλιάδες άλλους συνταξιούχους και κληρονόμους αυτών, για να διεκδικήσουν τα ποσά που παρακρατήθηκαν, έχοντας ως ατού, το δεδικασμένο.

Αναλυτικότερα η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, επιβλήθηκε από την 1η Αυγούστου 2010, επί των κύριων συντάξεων  η οποία τηρείται σε Λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, σκοπός του οποίου είναι, μέχρι τις 31.12.2018, η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

Ένα χρόνο αργότερα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 επιβλήθηκε και εισφορά επί των επικουρικών συντάξεων.

Επί των εισφορών αυτών προσέφυγαν στη δικαιοσύνη συνταξιούχοι, κυρίως στρατιωτικοί και των ειδικών μισθολογίων, οι οποίοι και δικαιώθηκαν, με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε στο τέλος Μαρτίου 2021.

Με την 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύθηκε στις 26 Μαρτίου 2021, η επιβολή της εισφοράς κρίνεται αντισυνταγματική και δικαιώνει όσους προσέφυγαν, στους  οποίους και θα καταβληθούν αναδρομικά οι κρατήσεις.

Η απόφαση αφορά περίπου 400.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων πολιτικοί συνταξιούχοι, απόστρατοι, καθώς και συνταξιούχοι άλλων ειδικών μισθολογίων (όπως πανεπιστημιακοί, δικαστές, γιατροί του ΕΣΥ κ.λ.π.).

Σύμφωνα με νομικούς, που μελέτησαν την απόφαση, τα αναδρομικά που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους, που άσκησαν προσφυγές,  ανέρχονται σε έως και σε 24.000 ευρώ για μια 5ετία, ενώ κρατήσεις για μια διετία μπορούν να διεκδικήσουν όσοι δεν άσκησαν προσφυγές και θα το πράξουν τώρα.

Ειδικότερα, όσοι είχαν ασκήσει προσφυγές ζητώντας την ακύρωση της ΕΑΣ, πριν από τον Φεβρουάριο του 2017 που το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε για πρώτη φορά αντισυνταγματική την ΕΑΣ με την απόφαση 244/2017, δικαιούνται όλα τα αναδρομικά και μέχρι μια 5ετία από την ημερομηνία που έκαναν την προσφυγή τους μέχρι την εξόφλησή τους. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που υπέβαλε προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο το 2016, δικαιούται αναδρομικά 5ετίας.

Επίσης, όσοι είχαν ασκήσει προσφυγές μετά τη δημοσίευση της απόφασης 244/2017, για το διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2017 και μετά, δικαιούται αναδρομικά 12 μηνών (Φεβρουάριος 2017-2018), ενώ θα διεκδικήσει και την επιστροφή της ΕΑΣ και για τα επόμενα έτη.

Οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει πριν από την έκδοση της νέας απόφασης δικαιούνται αναδρομικά από τον Φεβρουάριο 2017 μέχρι την κατάθεση της αγωγής τους.

Ποιούς βαρύνει η ΕΑΣ

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται ως εξής:

 • Για συντάξεις από 1.400,01  έως 1.700,00 ευρώ σε 3%.
 • Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.000,00  ευρώ σε 6%.
 • Για συντάξεις από 2.000,01  έως 2.300,00 ευρώ σε 7%.
 • Για συντάξεις από 2.300,01  έως 2.600,00 ευρώ σε 9%.
 • Για συντάξεις από 2.600,01 έως 2.900,00 ευρώ σε 10%.
 • Για συντάξεις από 2.900,01 έως 3.200,00 σε 12%.
 • Για συντάξεις από 3.200,01 έως 3.500,00  σε 13%.
 • Για συντάξεις από 3.500,01 ευρώ και άνω, σε 14%.

Η ΕΑΣ επί των επικουρικών συντάξεων επιβάλλεται με την ακόλουθη κλίμακα:

 • Για συντάξεις από 300,01 έως 350,00 ευρώ, 3%
 • Για συντάξεις από 350,01 έως 400,00  ευρώ, 4%
 • Για συντάξεις από 400,01 έως 450,00 ευρώ, 5%
 • Για συντάξεις από 450,01 έως 500,00 ευρώ, 6%
 • Για συντάξεις από 500,01 έως 550,00 ευρώ, 7%
 • Για συντάξεις από 550,01 έως 600,00 ευρώ, 8%
 • Για συντάξεις από 600,01 έως 650,00, 9%
 • Για συντάξεις από 650,01 και άνω, 10%

Η ετήσια επιβάρυνση των συνταξιούχων από την Εισφορά Αλληλλεγγύης Συνταξιούχων, ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ετησίως. 

Επί παραδείγματι, για το 2021 έχει προϋπολογιστεί η είσπραξη ποσού ύψους 247 εκατ. ευρώ, από την ΕΑΣ, επί των κύριων συντάξεων και 147 εκατ. ευρώ, από την ΕΑΣ, επί των επικουρικών συντάξεων.

Υπολογίζεται έτσι, ότι, για μια δεκαετία, το συνολικό ποσό που συνητικά θα μπορούσε να επιστραφεί, ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ.