ΑΑΔΕ: Πώς θα κάνετε τη δήλωση για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις

Εισοδήματα που αφορούν την περίοδο 2015 – 2020, αλλά και αγροτικές ενισχύσεις μπορούν, με αναδρομικές δηλώσεις, να γνωστοποιοήσουν ότι εισέπραξαν στην ΑΑΔΕ το 2022,οι φορολογούμενοι.

Ειδικότερα, ανοιχτή είναι η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή, χωρίς πρόστιμο, τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ο, δε, φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθείεφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024, ενώ βέβαια, ειδικά για τους συνταξιούχους, προβλέπεται, έπειτα από σχετική αίτηση, η δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 έως 48 άτοκες δόσεις, για οφειλές από τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε έτος αναφοράς ξεχωριστά γίνεται η υποβολή των ποσών που εισπράχθηκαν αναδρομικά το 2022. Δηλαδή, για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2022 και τα οποία αφορούν το έτος 2020, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021, καθώς τότε θα υποβαλλόταν κανονικά η φορολογική δήλωση για τη χρήση του 2020. Στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον ο φόρος που βεβαιώνεται δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, από το 2015 και μετά, οι τροποποιητικές για τα αναδρομικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ από το 2014 και για τα προηγούμενα έτη αποστέλλονται ή υποβάλλονται χειρόγραφα στις ΔΟΥ.

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται,υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη ΔΟΥ.