Αναδρομικά ιατρών: αναλυτικοί πίνακες

Με διαφορετικούς τρόπους, που θα προκαλέσουν ανισότητες και αδικίες, θα γίνει από την κυβέρνηση η αποκατάσταση των αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων λειτουργών του Δημοσίου αν εφαρμοστούν κατά γράμμα τα όσα ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2013, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017, σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που καταβάλλονταν βάσει ειδικών μισθολογίων. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, καθηγητές ΑΕΙ και ιατροί του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν εντελώς διαφορετικά από το Σ.τ.Ε. καθώς τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που εξέδωσαν τις σχετικές αποφάσεις, αναγνώρισαν μόνο στους ενστόλους το δικαίωμα είσπραξης αναδρομικών από την 1η-8-2012.

 

Η κυβέρνηση είναι, ωστόσο, υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που επιτάσσουν την - με ή χωρίς πολλά αναδρομικά - αποκατάσταση των αποδοχών των συγκεκριμένων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Ήδη το Σ.τ.Ε. έχει προειδοποιήσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ότι εάν δεν συμμορφωθεί με την απόφασή του για πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών των ενστόλων έως τον φετινό Οκτώβριο θα κληθεί να καταβάλει βαρύτατο πρόστιμο για τη μη συμμόρφωσή της.

 

 

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦAΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ      
 (όλα τα ποσά είναι μικτά, σε ευρώ)        
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ          
 ΒΑΘΜΟΙ MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ         ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ          ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012           ΕΩΣ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ        ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*)        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012         ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ    ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ    ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ          ΤΟΥ 2018 (**)
Συντονιστής Διευθυντής 1.665 390 2.055 0 390
Διευθυντής 1.580 474 2.054 0 474
Επιμελητής Α’ 1.513 246 1.759 0 246
Επιμελητής Β’ 1.321 147 1.468 0 147
Ειδικευόμενος 1.007 20 1.027 0 20
           
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ          
Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ         ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ          ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012           ΕΩΣ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ        ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*)        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012         ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ    ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ    ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ          ΤΟΥ 2018 (**)
Συντονιστής Διευθυντής 238 53,46 291,46 0 53,46
Διευθυντής 238 53,46 291,46 0 53,46
Επιμελητής Α’ 205 46,94 251,94 0 46,94
Επιμελητής Β’ 174 37,79 211,79 0 37,79
Ειδικευόμενος 190 39,93 229,93 0 39,93
Πάγια αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ         ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ          ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012           ΕΩΣ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ        ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*)        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012         ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ    ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ    ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ          ΤΟΥ 2018 (**)
Συντονιστής Διευθυντής 225 49,45 274,45 0 49,45
Διευθυντής 225 49,45 274,45 0 49,45
Επιμελητής Α’ 195 42,21 237,21 0 42,21
Επιμελητής Β’ 164 35,97 199,97 0 35,97
Ειδικευόμενος 123 26,78 149,78 0 26,78
Επίδομα θέσης ευθύνης MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ         ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ          ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012           ΕΩΣ 31/12/2017 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ        ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*)        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012         ΕΩΣ 31/12/2017 ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ    ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ    ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ          ΤΟΥ 2018 (**)
Συντονιστής Διευθυντής 156 34,26 190,26 0

34,26