Ανεβαίνουν τα καταναλωτικά δάνεια, υποχωρούν οι πιστωτικές

Ο ρυθμός εκταμιεύσεων νέων καταναλωτικών δανείων, μαζί με εκείνα που αφορούν στην αγορά αυτοκινήτου, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2021 οδηγούν στην εκτίμηση ότι το συνολικό ποσό μέχρι το τέλος έτους πιθανότατα να φτάσει ή να ξεπεράσει εκείνο των στεγαστικών δανείων, δηλαδή το ποσό των 800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια τάση, η οποία μαζί με τη ζήτηση για στεγαστικά, ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών από το επιτοκιακό περιθώριο. Αυτό, στα στεγαστικά κυμαίνεται γύρω στις 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην καταναλωτική πίστη σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (11-13 ποσοστιαίες μονάδες).

Η εντυπωσιακή άνοδος της καταναλωτικής πίστης στηρίζεται κυρίως σε δύο πυλώνες:

Πρώτον, στη σταθερά ανοδική αγορά αυτοκινήτου, όπου εκταμιεύτηκαν δάνεια 150 εκατ. ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Δεύτερον, στην αύξηση της ζήτησης για διαρκή καταναλωτικά αγαθά (οικιακός εξοπλισμός, κλπ) μέσω αλυσίδων και αντιπροσώπων, που υποστηρίχθηκε από την άνοδο της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια κατά 40% σε ετήσια βάση. Οι εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων σε αυτή την κατηγορία ανήλθαν σε 280 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και τα fast loans, δηλαδή μικροχρηματοδοτήσεις κυρίως μέσω του mobile banking που καλύπτουν κυρίως έκτακτες ανάγκες. Τα δάνεια αυτά κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Ως προς τη χρήση, οι τράπεζες αναφέρουν ότι η πιστωτική κάρτα δεν χρησιμοποιείται πλέον για αγορές με χρήση του πιστωτικού υπολοίπου, το οποίο εξυπηρετείται με ελάχιστη καταβολή σε βάθος χρόνου. Η τάση αυτή μειώνεται συνεχώς. Τώρα, οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται μόνο για συναλλαγές και για αγορές με άτοκες δόσεις. Η πλειονότητα δεν αφήνει απλήρωτο υπόλοιπο για να τοκίζεται.

Γενικά το προφίλ των δανειοληπτών είναι συντηρητικό σε όλες τις κατηγορίες. Ακόμα και στα fast loan, τα ποσά αφορούν στην κάλυψη πραγματικών αναγκών και όχι για τόσο για κατανάλωση ή διασκέδαση. Η μέση ηλικία έχει μειωθεί σημαντικά και οι δαπάνες συμβαδίζουν με την οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση.

Για έκτακτες ανάγκες, όπως υγεία, δίδακτρα σχολείου κλπ χρησιμοποιείται το fast loan με επιτόκια που κυμαίνονται γύρω στο 14%. Το μέσο ποσό κυμαίνεται γύρω στα 1500 ευρώ και αποπληρώνεται σχετικά γρηγορότερα από ό,τι είναι η μέση διάρκεια ενός παραδοσιακού καταναλωτικού δανείου.

Τα καταναλωτικά δάνεια με εξασφαλίσεις έχουν επίσης σχεδόν εξαφανιστεί. Η ζήτηση αφορά εκείνα χωρίς εξασφαλίσεις και δίνονται συνήθως από δίκτυα εμπόρων (οικιακές συσκευές, εγκατάσταση φυσικού αερίου, κά). Το μέσο ποσό κυμαίνεται γύρω στα 1.000 ευρώ και το επιτόκιο άνω του 12%.

Τέλος, στην αγορά αυτοκινήτου, το μέσο δάνειο κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα, γύρω στα 13.000 ευρώ, όπου υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς το κόστος χρηματοδότησης ανάλογα με την αντιπροσωπεία και τον έμπορο. Αρκετά μικρότερα, κοντά στα επίπεδα των υπόλοιπων καταναλωτικών δανείων, είναι εκείνα για την αγορά μοτοσυκλέτας.