Απαλλαγή των πυρόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους: Αν και τα εκκαθαριστικά για την εξόφληση του φόρου σε σχεδόν ένα μήνα από τώρα θα αναρτηθούν στο σύστημα, εντούτοις εκείνοι που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές δεν πρόκειται να παραλάβουν τον σχετικό «λογαριασμό». Βεβαίως θα χρειαστεί να γίνει αγώνας δρόμου, προκειμένου η πολιτεία να διαπιστώσει ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να μην πληρώσουν καν ΕΝΦΙΑ.

 

Πέρα βεβαίως της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, το «πακέτο» για τους πυρόπληκτους περιλαμβάνει και άλλες φορολογικές διευκολύνσεις, αναστολή εξόφλησης εισφορών, αλλά και «πάγο» στα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης. Το υπουργείο Οικονομικών πάντως επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου από κοινού με το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να καταγραφούν οι πυρόπληκτοι και να μην τους σταλεί εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

Προϋποθέσεις απαλλαγής των πυρόπληκτων από ΕΝΦΙΑ
Φυσικά θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις με βασικές τις εξής:

  • Τα κτίσματα να βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς
  • Αποδεδειγμένα να έχουν ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Και εδώ είναι βεβαίως που θα αναλάβουν ενεργό ρόλο τα συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς θα χρειαστεί μόλις κοπάσουν οι πυρκαγιές να προχωρήσουν σε αυτοψίες και καταγραφή των ζημιών. Όπως αποφασίστηκε λοιπόν, τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

 

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων
Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από την πυρκαγιά, θα ανασταλεί η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται για έξι (6) μήνες. Ειδικότερα, με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων των περιοχών – εντός αυστηρής περιμέτρου – οι οποίες πλήττονται από την πυρκαγιά.

 

Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης
Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στον ν. 4797/2021, δύναται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σε συνέχεια της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης που θα εκδοθεί, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, προβλέπεται (α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), (β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), και (γ) δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.