ΔΕΗ: Εξαγορά των συμμετοχών μειοψηφίας στις εταιρείες της Enel στη Ρουμανία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι στις 19 Απριλίου 2023 υπέγραψε συμφωνία με την Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Fondul στις εταιρείες E-Distributie Muntenia S.A. (12%), Enel Energie Muntenia S.A. (12%), EDistributie Dobrogea S.A. (24,1%), E-Distributie Banat S.A. (24,1%), και ENEL Energie S.A. (12%) στη Ρουμανία, έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους 650 εκατομμυρίων RON (περίπου €130 εκατομμυρίων με βάση spot ισοτιμία FX 0,20).

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας της ΔΕΗ με την Enel στις 9 Μαρτίου 2023 για την πώληση όλων των συμμετοχών της Enel στη Ρουμανία.

Η ολοκλήρωση της πώλησης με βάση την συμφωνία με την Fondul υπόκειται μεταξύ άλλων και στην ολοκλήρωση της συναλλαγή μεταξύ της Enel και της ΔΕΗ. Περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν όταν και αν αυτό απαιτηθεί.