Διεθνής προβληματισμός για τις αποδόσεις του ESG - Σε τι διαφέρει η Ευρώπη από τις ΗΠΑ

Οι παγκόσμιες επενδύσεις ESG αναμένεται να φθάσουν τα 50 τρισ. δολάρια μέχρι το 2025 παρουσιάζοντας τριπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2014 αλλά η απόσυρση κεφαλαίων που καταγράφεται σε περιπτώσεις όπως είναι το ESGU που εμπορεύεται η Black Rock ή η μείωση του ETF των μετοχών Vanguard ESG κατά 1,8% τα τελευταία δύο χρόνια, δημιουργούν προβληματισμό για το πόσο ο κλάδος μπορεί να αντέξει το ρίσκο της απόδοσης.

Όμως, οι αποδόσεις δεν αποτελούν τον μοναδικό προβληματισμό της αγοράς. Η έλλειψη ουσιαστικών, συνεπών δεδομένων σε συνδυασμό με ζητήματα διαφάνειας συνεχίζουν να μαστίζουν το ESG. Οι πάροχοι βαθμολογίας ESG ασκούν εκ νέου κριτική τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη για τη χρήση ασυνεπών προσεγγίσεων. Και οι αναξιόπιστες αξιολογήσεις ESG μπορούν να οδηγήσουν σε greenwashing, υπονομεύοντας περαιτέρω την ακεραιότητα σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο επενδυτικό τομέα.

Πολλοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και επενδυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ασυνεπείς αξιολογήσεις σε πλατφόρμες πληροφοριών.

Παρόλο που οι επενδύσεις ESG στην Ευρώπη δεν μαστίζονται από την πολιτικοποίηση που παρατηρείται στις ΗΠΑ, η Ευρώπη έχει ταλαιπωρηθεί από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των ελλιπών κανόνων, κάτι που επιδεινώνεται με τα ασυνεπή πρότυπα αναφοράς. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να επιβάλλει τον Κανονισμό Γνωστοποιήσεων Αειφορίας (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morningstar, τον Ιανουάριο του 2023, μόνο το 6% των κεφαλαίων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 πληρούσαν το συγκεκριμένο βιώσιμο πρότυπο. Και μόνο το 27% των κεφαλαίων που αναφέρονται ως Άρθρο 8 πληρούσαν το εν λόγω πρότυπο. Με άλλα λόγια, τα προβλήματα με τη συνέπεια των δεδομένων ESG και η «μετακίνηση» των αξιολογήσεων εξακολουθούν να υφίστανται.

Από την άλλη, στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις ESG δείχνουν να έχουν «αιχμαλωτιστεί» σε δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις: στην εστίαση σε ορισμένες βιομηχανίες (δηλαδή, μποϊκοτάροντας βιομηχανίες όπως τα ορυκτά καύσιμα) και στην ενσωμάτωση παραγόντων ESG στην επενδυτική πολιτική και στην ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου.

Πριν από λίγες ημέρες, το Ινστιτούτο Man δημοσίευσε μια ενδιαφέρουσα έκθεση για την κατάσταση του ESG στις ΗΠΑ. Όπως φαίνεται, σε αντίθεση με την Ευρώπη, το κύριο πεδίο μάχης για το ESG στις ΗΠΑ είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην πολιτική παρά στις επενδύσεις. Ως εκ τούτου, με δράση σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, η πολιτική ESG έχει καταστεί να είναι «προσανατολισμένη στις αξίες», καθοδηγούμενη από τους νομοθέτες του κράτους.

Πηγή: Insider.gr