Με τις ελάχιστες εισφορές στον ΕΦΚΑ η ασφαλιστική κάλυψη των επαγγελματιών

Μπορούν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη οι μη μισθωτοί που έχουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές (προ του 2017) εφόσον έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ τις ελάχιστες εισφορές μετά την 1/2/2017 και τούτο τουλάχιστον για δύο μήνες.

Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος επαγγελματίας, μη μισθωτός, έχει πληρώσει για το 2017 την ελάχιστη εισφορά (περίπου 150 ευρώ μηνιαίως) για τους μήνες δραστηριότητάς του, τότε έχει την ασφαλιστική ικανότητα, ακόμη κι αν έχει άλλες οφειλές.

Η ελάχιστη εισφορά είναι εκείνη που πληρώνουν ακόμη κι όσοι έχουν μηδενικό εισόδημα.

Εάν ο επαγγελματίας οφείλει μηνιαία εισφορά μεγαλύτερη από την ελάχιστη, αρκεί να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη εισφορά για να δικαιούται ασφάλισης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019. Η ελάχιστη εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί για το διάστημα δραστηριότητας και πάντως όχι για λιγότερο από δύο μήνες.

Επίσης,  η τροπολογία προβλέπει τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης σε μέλη οικογενειών μισθωτών και μη μισθωτών, τα οποία δεν καλύπτονταν έως σήμερα. Ταυτόχρονα, καθορίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Συγκεκριμένα, με βάση τη διάταξη:

  • Για την περίοδο 1/3/2018- 28/2/2019, η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος μισθωτός έχει πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης ή δύο μήνες ασφάλισης, αν πρόκειται για μη μισθωτό ο οποίος έχει καταβάλει στον ΕΦΚΑ τις ελάχιστες εισφορές από την 1/1/2017.
  • Λαμβάνεται μέριμνα και χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από 1/3/2018 έως 28/2/2019 χωρίς προϋποθέσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ασφαλισμένοι των πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που έχουν οφειλές για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του οικογενειακού τους εισοδήματος για τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
  • Στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας προστίθενται: α) τα ανάδοχα άγαμα τέκνα, β) τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε ΙΕΚ, γ) τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας, δ) οι ορφανοί πατρός και μητρός εγγονοί και αδελφοί μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους μέχρι του 26ου έτους της ηλικίας τους (αντί του 18ου που ίσχυε), ε) τα εκτός γάμου εγγόνια, εφόσον ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.
  • Από 1/3/2019 και μετά για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας απαιτούνται 75 ημέρες για μισθωτό ή 3 μήνες ασφάλισης για μη μισθωτό.