ΕΦΚΑ: Με αργό βηματισμό η παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών

Με ρυθμούς χελώνας προχωράει η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων για παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών, μετά το πέρας δέκα ετών και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΦΚΑ εντός αυτού του μεγάλου διαστήματος δεν έχει κινήσει καμία διαδικασία βεβαίωσης – διεκδίκησής τους. 

Μόλις 1.500 οφειλέτες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και τον εξονυχιστικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, έχουν οδηγηθεί σε παραγραφή οφειλών. Οι συνολικές αιτήσεις ανέρχονται σε 4.000.

Η δεκαετής παραγραφή θεσμοθετήθηκε έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών – εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολουμένους και αγρότες.

Αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ενώ για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που πρόκειται να παρασχεθεί μετά την 1.1.2026 η παραγραφή θα είναι πενταετής.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ειδικής νέας εφαρμογής που έχει ενεργοποιήσει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προκειμένου να απλουστευθεί και κατά συνέπεια να επισπευσθεί η ολοκλήρωση αιτημάτων διαγραφής λόγω παραγραφής οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Στην πράξη, μέσω της πλατφόρμας, στην οποία πλέον έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη η αναζήτηση των διακοπτικών γεγονότων, που βάσει νόμου οδηγούν αυτόματα και στην απόρριψη της αίτησης, ήτοι στη διακοπή της παραγραφής. Εφόσον δηλαδή διαπιστωθεί ότι έχει συντελεστεί ένα από αυτά τα διακοπτικά γεγονότα, η διαγραφή καθίσταται ανενεργή.

Η παραγραφή αφορά χρέη που δεν έχουν βεβαιωθεί – αναζητηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της δεκαετίας. Η αίτηση παραγραφής βέβαια, στην περίπτωση των μη μισθωτών, οδηγεί και στην αντίστοιχη διαγραφή του ασφαλιστικού χρόνου από τον ασφαλιστικό τους βίο.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην όποια απόφασή τους. Βάσει του νόμου άλλωστε και της εγκυκλίου που ακολούθησε, οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε. Επίσης, μπορούν να καταβάλουν μόνο τις οφειλές των ετών που τους χρειάζονται.

Πηγή: politicus.gr