ΕΛΣΤΑΤ: Με ανάπτυξη 2% έκλεισε το 2023 - Αύξηση 1,2% του ΑΕΠ στο δ' τρίμηνο

Με ρυθμό 2% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς η επιβράδυνση σε ετήσια βάση συνεχίστηκε και στο δ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών να μειώνονται. 

Το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,2% το δ’ τρίμηνο σε ετήσια βάση, λιγότερο από την αύξηση 2,1% που είχε σημειώσει το γ’ τρίμηνο, αλλά σε τριμηνιαία βάση αυξήθηκε 0,2% έναντι μείωσης 0,1%.  

Οι μεταβολές των κυριότερων μεγεθών του ΑΕΠ

Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2023.  
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2023.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,8%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,4%. 
  •  

Ετήσιες μεταβολές

  •  Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022. 
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,7%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,03% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,0%.