Στο 5,9% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022

Ανάπτυξη της τάξης του 5,9% επετεύχθη στην ελληνική οικονομία πέρυσι, μετά και την άνοδο του ΑΕΠ κατά 5,2% το δ’ τρίμηνο του 2022.

Η άνοδος κατά 5,9% (με τον προϋπολογισμό να προβλέπει 5,6%) και με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται στα 192,1 δισ. ευρώ έναντι 181,3 δισ. ευρώ το 2021, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες τόσο για το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού όσο και για το δημόσιο χρέος ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους και ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη πέρυσι προήλθε από τις εξελίξεις στα εξής μεγέθη:

*Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 5,5% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 7,8% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 1,6%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) αυξήθηκαν 21,7%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 4,9%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 10,2%.

Παράλληλα, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 5,2% το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021, οφείλεται στα εξής:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,4% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 4,2% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 1,9%.

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 14,8%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 3,5% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 3,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 5,1%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 7,5% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 12,9%).

Ενώ, μεταξύ δ’ τριμήνου και γ’ τριμήνου πέρυσι, το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,4%. Η άνοδος αυτή προήλθε από τις εξής εξελίξεις στα βασικά μεγέθη:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 1,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,8% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 0,3%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 8,5%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 0,8% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,7%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 6,3% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,5%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 11,1%).

Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, υπήρξε αναθεώρηση των περυσινών τριμήνων, ιδίως του γ’ τριμήνου, καθώς συμπεριελήφθησαν τα έσοδα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μέσω του προσωρινού μηχανισμού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ωστόσο, τονίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας της ταξινόμησής τους ως φόρων επί των προϊόντων και ως εκ τούτου ως στοιχείων επιδρώντων αυξητικά στο ΑΕΠ. Πιθανή αναταξινόμησή τους σε συνέχεια έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών από τη Eurostat στο πλαίσιο της τελικώς εναρμονισμένης αντιμετώπισης των συναλλαγών αυτών (αλλά και όλων των σχετιζόμενων με την ενέργεια συναλλαγών), ενδέχεται να αναιρέσει, μερικώς ή ολικώς, την ανωτέρω θετική επίδραση. Σε κάθε περίπτωση, οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ενσωματωθούν αρχικά στους λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης και στα στοιχεία της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος και στη συνέχεια στους τριμηνιαίους και ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναθεωρήσεις (π.χ. αναταξινόμηση συναλλαγών).