Κομισιόν: «Βλέπει» χρέος κάτω από το 160% - Oι εκτιμήσεις για πλεόνασμα το 2024 στην Ελλάδα

Τις εαρινές προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέποντας τη χώρα μας το 2023 υψηλότερη ανάπτυξη, μείωση του πληθωρισμού και χρέος κάτω από το 160% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2024, χρονιά επιστροφής στη δημοσιονομική πειθαρχία εν αναμονή των αποφάσεων για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, θα διαμορφωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ.

Συνοπτικά:

  • η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% φέτος και 1,9% το 2024
  • ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 4,2% το 2023 και στο 2,4% το επόμενο έτος
  • το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 160,2% φέτος και στο 154,4% το 2024
  • η ανεργία θα υποχωρήσει στο 12,2% το 2023 και στο 11,8% το 2024.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρά την ενεργειακή κρίση και τις συναφείς πληθωριστικές πιέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,9% το 2022.

Η έντονη ιδιωτική κατανάλωση, η σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και η ώθηση που έδωσε η ανάκαμψη του τουρισμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου συνέβαλαν στις ισχυρές επιδόσεις ανάπτυξης.

Επιπλέον, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του 2022, παρά τις εκτεταμένες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική μεταφερόμενη επίδραση για το 2023.

Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,4% φέτος χάρη στην εγχώρια και την εξωτερική ζήτηση. Ωστόσο, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σε σύγκριση με την ανάκαμψη μετά την πανδημία πέρυσι, εν μέσω απώλειας του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και ενός ακόμη αρνητικού ποσοστού αποταμίευσης.

Η συνεχιζόμενη εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετατοπίζεται από τις μεταρρυθμίσεις προς τις επενδύσεις και έτσι αναμένεται να στηρίξει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ιδίως στις κατασκευές και σε μικρότερο βαθμό στον εξοπλισμό, αντισταθμίζοντας εν μέρει τον αντίκτυπο από τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Η πλήρης ανάκαμψη του διεθνούς τουρισμού στα προ της πανδημίας επίπεδα αναμένεται να ενισχύσει τις ελληνικές εξαγωγές. Σύμφωνα με τη συγκράτηση της εγχώριας ζήτησης, η αύξηση των εισαγωγών αναμένεται να υποχωρήσει.

Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει υψηλό παρά την πτώση των τιμών της ενέργειας και τη θετική επίδραση των όρων εμπορίου.

Το 2024, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,9%, συγκλίνοντας σταδιακά προς το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό.

Οι επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν βασικός συντελεστής της αύξησης της παραγωγής, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς από ό,τι το 2021-2023, ενώ οι δαπάνες των νοικοκυριών αναμένεται να υποστηριχθούν από την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων.