Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι ευπαθείς ομάδες για τις αναστολές Ιουνίου

Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες για τον μήνα Ιούνιο 2021 ανακοίνωσε το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.
Συγκεκριμένα, για το μήνα Ιούνιο 2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οι οποίοι υπάγονται στην αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) ΚΥΑ, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την αριθμ. οικ.41379/18-6-2021 ΚΥΑ έως την 30η Ιουνίου 2021, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», επιλέγοντας ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. "'Ατομα Υψηλού κινδύνου" του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ' αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 (Β΄ 4011)», εντός της κάτωθι προθεσμίας:
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: έως και τις 30/6/2021.
- Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για το μήνα Ιούνιο
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπάγονται στους ΚΑΔ 85.59 και 93.21 επαναλειτουργούν και πλήττονται από 19/6/2021, βάσει της. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18-6-2021 (Β' 2660) ΚΥΑ.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποβάλλουν από σήμερα 22/6/2021 έως και την Πέμπτη 24/6/2021 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ως κλειστές, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμεναν κλειστές, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή και υπεύθυνη δήλωση ως πληττόμενες από 19/6/2021 έως και 24/6/2021.
Στη συνέχεια, από 25/6/2021, προβαίνουν σε υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτουν πλέον σε αναστολή ως πληττόμενες.
- Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»