Έρχονται αλλαγές στην ψηφιακή κάρτα εργασίας

Έρχονται βελτιώσεις στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και παροχή κινήτρων για την επίσπευση της εφαρμογής του από τις επιχειρήσεις.

Στόχος παραμένουν η καταπολέμηση της ανασφάλιστης – μαύρης εργασίας και η διαφάνεια στους όρους απασχόλησης, αναζητούνται όμως τρόποι περιορισμού των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται και που πολλές φορές δυσκολεύουν στην ορθή εφαρμογή του μέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η κατάργηση της προαναγγελίας των υπερωριών, μέσα από την υποβολή του εντύπου Ε8, αλλά και αλλαγές στο έντυπο Ε11 με το οποίο δηλώνονται στο σύστημα «Εργάνη» οι ετήσιες άδειες των εργαζομένων, καθώς και η απλοποίηση στη διαδικασία ενημέρωσης του συστήματος στην περίπτωση ανανέωσης συμβάσεων.

Αλλαγές συζητούνται και όσον αφορά τη διαδικασία ευέλικτης προσέλευσης εργαζομένων, ενώ πιέσεις ασκούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τη θεσμοθέτηση ευλόγου διαστήματος, για παράδειγμα συν – πλην 10 λεπτά, που δεν θα θεωρείται απόκλιση από το δηλωμένο ωράριο.

Οι όποιες αλλαγές θα λαμβάνουν υπόψιν τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε το σύστημα «Εργάνη» να δουλεύει υπέρ και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι τα όποια κίνητρα θα αφορούν την εθελοντική εφαρμογή, πριν από την υποχρεωτική.