Εσείς γνωρίζετε τι ξοδεύετε για ηλεκτρικό ρεύμα;

Ένα ερωτηματολόγιο που έχει στόχο να καταγράψει τα προβλήματα που ανακύπτουν μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας δημιούργησε η Ένωση Καταναλωτών «ΕΚΠΟΙΖΩ, έτσι ώστε να επιλυθούν με αποτελεσματικό τρόπο. 

Οι καταναλωτές μπορούν να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο μέσω ίντερνετ, στον εξής σύνδεσμο: https://www.ekpizo.gr/questionnaire_about_energy