Eurobank: Πρώτη αμιγώς ιδιωτική τράπεζα - Εξαγόρασε το 1,4% του ΤΧΣ

Eurobank καθίσταται επίσημα η πρώτη συστημική τράπεζα που κόβει το «νήμα» της αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις τράπεζες. 

Η Eurobank αγόρασε το  1,4% της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  στην τιμή των € 1,80 ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει μια προσαύξηση (premium) 18,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22.09.2023 πριν την ανακοίνωση και 27,3% προσαύξηση (premium) σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 06.10.2023. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από την συναλλαγή ανέρχονται σε €93,7 εκατομμύρια.

Το επόμενο στάδιο προβλέπει την πραγματοποίηση της συναλλαγής μεταβίβασης στον πλειοδότη. Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Eurobank, η τράπεζα προτίθεται να ακυρώσει τις μετοχές που αποκτά, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα

Τη σκυτάλη αναμένεται να λάβει από την Εurobank η Εθνική Τράπεζα. Aρχική πρόθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι σε πρώτη φάση η διάθεση του 20% των μετοχών της μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον 15%, θα διατεθεί σε ξένους επενδυτές ενώ εξετάζεται το σενάριο διάθεσης ενός ποσοστού κατ΄ανώτερο 5% στην ελληνική αγορά.

Οι τελικές αποφάσεις επί της στρατηγικής αναμένεται να ληφθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο η αναταραχή που επικρατεί στις διεθνείς αγορές δεν αποκλείεται να επηρεάσει τα αρχικά σχέδια του ΤΧΣ και της κυβέρνησης.

Πάντως στόχος είναι σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει εγκριθεί, η πλήρης αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες να έχει ολοκληρωθεί έως το 2025.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») ανακοινώνει την επιτυχημένη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής του στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank»), ήτοι την πώληση 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»).

Η συναλλαγή ορόσημο ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε συνέχεια της από 22.09.2023 αρχικής δεσμευτικής προσφοράς που έλαβε το ΤΧΣ από την Eurobank  για την απόκτηση των Μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς (targeted share buy-back) και της διενέργειας διαδικασίας διάθεσης μετοχών ανοικτής σε επιλέξιμους επενδυτές («Ανταγωνιστική Διαδικασία»), η οποία  ξεκίνησε στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και ολοκληρώθηκε στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

Η Eurobank αγόρασε το σύνολο της συμμετοχής του ΤΧΣ στην τιμή των ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 1,80) € ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει μια προσαύξηση (premium) 18,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22.09.2023 πριν την ανακοίνωση και 27,3% προσαύξηση (premium) σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 06.10.2023. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από την συναλλαγή ανέρχονται σε €93,7 εκατομμύρια.

«Η πώληση της συμμετοχής μας στην Eurobank αποτελεί ορόσημο στην πορεία και το έργο του ΤΧΣ και μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο” σχολιάζει σχετικά με την συναλλαγή ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, επισημαίνοντας ότι “Η συμμετοχή μας στην Eurobank ολοκληρώνεται κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο στενής και παραγωγικής συνεργασίας με την Διοίκηση της Τράπεζας που οδήγησε στην αποκατάσταση της κεφαλαιακής της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας της και της αναπτυξιακής της προοπτικής. Σήμερα η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική συστημική τράπεζα με αμιγώς ιδιωτική μετοχική συμμετοχή. Ως επιστέγασμα των κοινών προσπαθειών μας, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη διοικητική ομάδα της  Eurobank με επικεφαλής τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Φωκίωνα Καραβία , τους εργαζομένους της Τράπεζας, καθώς και όλους τους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μας.»

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιτυχημένη έναρξη της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του Ταμείου από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στρατηγικός μας στόχος είναι ως το τέλος του 2025 να έχουμε μεταβιβάσει το σύνολο των συμμετοχών μας, υλοποιώντας μακράν τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Με την ολοκλήρωσή της Στρατηγικής Αποεπένδυσης θα έχει εκπληρωθεί ο σκοπός ύπαρξης του Ταμείου και το κρίσιμο εγχείρημα της στήριξης των ελληνικών τραπεζών, των Ελλήνων καταθετών και της εθνικής οικονομίας για την επίτευξη υγιούς και βιώσιμης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με όρους μακροπρόθεσμης ευημερίας όχι μόνο για τον κλάδο αλλά για την ελληνική κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές” τόνισε ο κ. Ξηρουχάκης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συναλλαγής, η τράπεζα UBS Europe SE ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος του ΤΧΣ.

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, στην τιμή των €1,80 ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος €93,7 εκατ.

Μετά την πλήρη διάθεση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Eurobank, η Eurobank και η εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της, Τράπεζα Eurobank Α.Ε., δεν θα υπόκεινται πλέον στον νόμο 3864/2010 και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.

Με αφορμή την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank, o κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:

«Η επιτυχής επαναγορά του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank είναι ένα ορόσημο για την Τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία. Η Eurobank γίνεται η πρώτη συστημική τράπεζα χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Σε όλο τον πολυετή κύκλο της εγχώριας δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Ταμείο δεν λειτούργησε μόνο ως μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Είχαμε μια μακρά, ουσιαστική συνεργασία σε όλες τις φάσεις, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Στη Διοίκηση και τους εργαζομένους του βρήκαμε έναν στρατηγικό εταίρο που επένδυσε στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της και συνεισέφερε με εμπειρία και τεχνογνωσία στο όραμα του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της Τράπεζας. Τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και τη συνεισφορά τους στην ολική ανάκαμψη του οργανισμού μας, όπως ευχαριστώ και τους ανθρώπους της Eurobank για τις άοκνες προσπάθειές τους, συχνά μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον. Σήμερα, η Eurobank είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικά τον απώτερο σκοπό της: Να δημιουργεί αξία για όλους και να προωθεί την κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ευημερία παντού όπου δραστηριοποιούμαστε και προπάντων, στην Ελλάδα, στηρίζοντας τη σταθερή πορεία της χώρας στο δρόμο της ανάπτυξης».

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διενήργησε το ΤΧΣ, είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (https://hfsf.gr).

Η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή.