Ευρωζώνη: Αμετάβλητα τα επιτόκια επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων τον Απρίλιο

Αμετάβλητα έμειναν τα επιτόκια για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, ενώ τα επιτόκια για προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών μειώθηκαν λίγο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέσο επιτόκιο για νέα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 5,18% και για στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά στο 3,80%.

Το επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,11%, ενώ το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας έμεινε αμετάβλητο στο 0,39%.

Το μέσο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας και καταθέσεις μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στο 3,65% και 0,91%, αντίστοιχα.