Ευρωζώνη: Υποχώρησε στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο, με τα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν αποκλιμάκωση στο 5,4% για τη χώρα έναντι 6,5% τον Φεβρουάριο.

Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 6,9% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση έναντι 8,5% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 8,3% τον Μάρτιο του 2023, από 9,9% τον Φεβρουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 7,8%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (2,9%), την Ισπανία (3,1%) και την Ολλανδία (4,5%).

Το υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (25,6%), τη Λετονία (17,2%) και την Τσεχία (16,5%). Σε σύγκριση με Φεβρουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι πέντε κράτη μέλη και αυξήθηκε σε δύο.