«Κόπηκαν» 38.000 επιχειρήσεις από το ΓΕΜΗ που δεν δίνουν στοιχεία

Τουλάχιστον 38.000 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, επί συνόλου 300.000 εταιρειών που είναι υπόχρεες στη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, έχουν «ξεχάσει» όχι μόνο να αναρτήσουν τις οικονομικές καταστάσεις, αλλά και να πιστοποιήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ακόμη και να προβούν σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

Με απλά λόγια, πάνω από μία στις 10 επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους μια βασική υποχρέωση εμπορικής διαφάνειας. Και για να σας βγάλουμε από τον κόπο, η συγκεκριμένη παράληψη δεν εντοπίζεται μόνο στις μικρές οικονομικές οντότητες. Ακόμη και μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί, κάποιοι μάλιστα έχουν και διεθνές διαβατήριο, επιλέγουν την αφάνεια από τη… διαφάνεια.

Αυτή η στρέβλωση επιχειρείται να θεραπευθεί σε πρώτη φάση με την υπαγωγή των εταιρειών που εντοπίζονται να έχουν «ξεχάσει» τις υποχρεώσεις τους σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ. Η αναστολή γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Και πάλι όμως, το σύστημα δεν έχει «πιάσει» ακόμη όλους όσοι έχουν «ξεχάσει» να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία. Κάτι που διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, όχι μόνο σε μία περίπτωση.

Τι προβλέπει όμως η νομοθεσία για την αναστολή καταχώρησης;

Από την 1η Ιουλίου του 2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο ΓΕΜΗ, οι υπόχρεοι εγγραφής τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του ΓΕΜΗ είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν. Στόχος της διάταξης δεν είναι να υποκαταστήσει το εταιρικό δίκαιο, αλλά να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, για πράξεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και για την προστασία των τρίτων.

Οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,

β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες,

γ) αν σε χρονικό διάστημα 1 έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Ο νομοθέτης όμως προβλέπει και την επιβολή υψηλών προστίμων σε όσους «ξεχνούν» τις υποχρεώσεις τους. Ενδεικτικά για παραβάσεις του άρθρου 12 του νόμου 4919/2022 -το συγκεκριμένο άρθρο αφορά τη σύσταση εταιρείας μέσω της e-Υ.Μ.Σ.-, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ. Πρόστιμο που φθάνει έως τις 10.000 ευρώ επιβάλλεται για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ενώ από 2.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ είναι τα πρόστιμα για παράλειψη υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.

Βέβαια για να ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα θα πρέπει πρώτα να υπάρξει κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50, το ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη, οπότε πρόστιμα δεν επιβάλλονται. Αυτό εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου, αναφέρει στο Euro2day.gr κυβερνητικός αξιωματούχος.

Μέχρι τότε, όσες εταιρείες εντοπίζονται από το σύστημα, θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ. Όμως η μη γνωστοποίηση παραδείγματος χάριν των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Κάτι που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία με την περίπτωση της αλυσίδας Μαρινόπουλου, που με καθυστέρηση 4 ετών έσπευσε να αναρτήσει το καλοκαίρι του 2016, στο ΓΕΜΗ, τις οικονομικές της καταστάσεις, λίγη ώρα πριν καταθέσει τότε την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.

 

πηγή: euro2day.gr