Η Βασιλική Λαζαράκου εκλέχθηκε Πρόεδρος του Diversity Network του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

O Παγκόσμιος Οργανισμός Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) προχώρησε στην σύσταση ενός Δικτύου για την διαφορετικότητα (IOSCO Diversity Network). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, εκλέχθηκε πρόεδρος του IOSCO Diversity Network. 

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του IOSCO έχει ως εξής:

Στις 11 Μαρτίου 2024, το νεοσυσταθέν δίκτυο του IOSCO (Παγκόσμιος Οργανισμός των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς) για τη διαφορετικότητα (IOSCO Diversity Network), πραγματοποίησε την πρώτη σύσκεψη των μελών του. Το Δίκτυο λειτουργεί ως forum για την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για την προώθηση της διαφορετικότητας από  τις εποπτικές αρχές – μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού.

Η πρόεδρος του Δικτύου, κυρία Βασιλική Λαζαράκου (Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος) δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η εκλογή μου στη θέση της Προέδρου σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Με προτεραιότητα το θέμα της ισότητας των φύλων, το Δίκτυο θα υποστηρίξει την ευρεία συμμετοχή των μελών του IOSCO στην προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας εντός των εποπτικών αρχών».