Καζάκογλου-Σκούρας (Alpha Bank): Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μπορεί να χρηματοδοτήσει το επιχειρείν στην πράσινη μετάβαση και στο ESG

Το κομβικό ρόλο του «ταξιδιού» των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς τον δρόμο της πράσινης μετάβασης και της υιοθέτησης στρατηγικής ESG, ανέδειξαν οι κκ Δημήτρης Καζάζογλου Σκούρας, Group ESG Coordinator της Alpha Bank και Χρυσός Καβουνίδης BCG Partner & Managing Director and Head of BCG Athens, σε συζήτηση τους σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Όπως επισήμανε ο κ Καβουνίδης τώρα είναι η στιγμή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οργανώσουν την στρατηγική τους γύρω από την συγκεκριμένη μετάβαση τους, μια πρόκληση που είναι συγχρόνως και οικονομική και τεχνολογική.

Ο κ.Καζάζογλου Σκούρας επισήμανε ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, οι 4 συστημικές τράπεζες είναι σε σημαντικό βαθμό οργανωμένες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το επιχειρείν στην πράσινη μετάβαση και στο ESG γενικότερα, έχοντας αναπτύξει τις αντίστοιχες υποδομές. Έδωσε μεγάλη έμφαση στην απλούστευση όλων των διαδικασιών προκειμένου να διευκολυνθούν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις. Στην Alpha Bank έχουν πλέον δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες δομές καθώς και το πλαίσιο για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, τόνισε το διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα αυτό από το Ταμείου Ανάκαμψης, προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας αλλά και άλλων εργαλείων σε επίπεδο που ακολουθούν.

Τόσο ο κ Σκούρας όσο και ο κ.Καβουνίδης αναφέρθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα όπως η συγκέντρωση δεδομένων (data) για την δράση και στρατηγικές που έχουν αναπτύξει οι επιχειρήσεις στο ESG, τονίζοντας ότι είναι μεγάλης σημασίας για την χρηματοδότηση τους. Στις αρχές του 2024 εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει και η πλατφόρμα της ΕΕΤ με δεδομένα που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις για την δραστηριότητα τους στον τομέα αυτό, είπε ο κ. Σκούρας.

Ο κ. Καζάζογλου Σκούρας αναφέρθηκε και στη σημασία της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στις τράπεζες σε θέματα ESG, επισημαίνοντας ότι στην Alpha Bank έχει ιδρυθεί σχετική Ακαδημία που θα έχεις ως αποτέλεσμα όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Alpha Bank να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα ESG μέσα στο 2024