Καταλύματα - εστίαση: Άνοδος στον τζίρο τον Φεβρουάριο του 2023 - Η περιοχή που ξεχώρισε

Αύξηση 22,9% καταγράφηκε στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεων εστίασης και καταλυμάτων για τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα 24/4, η ΕΛΣΤΑΤ.

Η αύξηση στο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, έφτασε τα 233.928.755 ευρώ, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, οπότε είχε ανέλθει σε 190.382.865 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 90.463.315 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 27,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 71.213.744 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 143.465.460 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 119.169.120 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (49,1%) και η μικρότερη αύξηση (8,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (26,3%).