Λήγει η διορία για τα «κουπόνια- δώρο» του κράτους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να διεκδικήσουν «κουπόνια» για την εξόφληση υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου που θα τους προκύψουν τους επόμενους μήνες: Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, μέσω του οποίου το κράτος κάνει «δώρο» πιστωτικά σημειώματα, δηλαδή «κουπόνια», με τα οποία θα μπορούν να «εξοφλήσουν» φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

«Δεύτερη ευκαιρία» για να υποβάλλουν αίτηση έχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που μετά από σχετικό έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποδείχτηκε πως είναι δικαιούχοι της επιδότησης παγίων δαπανών: Έπειτα και από τις τροποποιήσεις που έγιναν πρόσφατα στο πρόγραμμα, επαγγελματίες που είδαν αρχικά τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε αυτό.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Μετά την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη ρύθμιση των παγίων δαπανών, στο πεδίο των νέων επιχειρήσεων, αλλά και εκείνων που απέκτησαν υποκατάστημα το τελευταίο διάστημα, 800 επιχειρήσεις - οι αιτήσεις των οποίων είχαν απορριφθεί αρχικά- έχουν πλέον δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ, εντόπισε τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (ΑΦΜ) και άνοιξε ξανά το σύστημα, ώστε αυτές να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους στο myBusiness Support μέχρι σήμερα, τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας. Με τις τροποποιήσεις διευκρινίζεται ότι οι νέες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), δύναται να ενταχθούν στο μέτρο με βάση το σημείο 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον εμφανίζουν ζημία και μείωση τζίρου κατά 30% κατά την επιλέξιμη περίοδο, σε σχέση με το 2019.