Λογαριασμοί ρεύματος: «Ψαλίδι» στην κατανάλωση βάζουν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

Σταθερά και αμετάβλητα συνεχίζεται το «ψαλίδι» στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά καθώς το Μάρτιο έφτασε σχεδόν στο 15%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείωση της ζήτησης στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 17,7% ενώ στην υψηλή τάση που είναι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,1%. Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 28,10%.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022, έφθασε το 54,1% ενώ μείωση κατά 36,2% καταγράφεται και στην λιγνιτική παραγωγή αλλά και την υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 44,7%. Σε υψηλά ποσοστά διατηρήθηκαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες αυξήθηκαν κατά 65,77%.

Σε ότι αφορά το μείγμα στην ηλεκτροπαραγωγή, την πρωτοκαθεδρία είχαν οι ΑΠΕ οι οποίες παρήγαγαν το 54,4% και ακολουθούν οι μονάδες φυσικού αερίου με 27,7% , οι λιγνιτικές στο 12,5% και τα υδροηλεκτρικά στο 5,45%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία του Διαχειριστή σε ότι αφορά τα μερίδια αγοράς. Η ΔΕΗ παραμένει με αυξημένο μερίδιο αγοράς στο 61,37%, το οποίο ελαφρώς υποχώρησε από τον προηγούμενο μήνα που ήταν 62,19%.

Από τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς η Μυτιληναίος εμφανίζεται με μερίδιο 7,42%, η ΗΡΩΝ με 7,20%, η Elpedison με 6,14%, η NRG με 4,96%, το Φυσικό Αέριο με 2,90%, η WATT& VOLT που ανήκει στην Protergia με 2,76 %, η ΖΕΝΙΘ με 2,11% και η VOLTERRA με 2,01%.

Στην Υψηλή Τάση η ΔΕΗ κατείχε το 82,8%, η Elpedison το 10,3%, η WATT &VOLT το 4,7%, ενώ πολύ μικρότερα μερίδια που συνολικά καλύπτουν το 3% η ΗΡΩΝ, η Μυτιληναίος και η NRG.

Στη Χαμηλή τάση που είναι νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις η ΔΕΗ κατέχει το 64,4% της αγοράς και ακολουθούν η ΗΡΩΝ με 6,5%, η Μυτιληναίος με 6,3%, η Elpedison με 4,8% και η NRG με 3,3%

Διαφορετική εικόνα επικρατεί στην Μέση Τάση, όπου το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στο 36,1%, με την Μυτιληναίος να ελέγχει το 15,9% της αγοράς, την ΗΡΩΝ το 14,3%, την NRG το 9,3%, την Vοlterra το 6,9%, την Elpedison το 6,8% και την Φυσικό Αέριο, το 6,5%.