Με πληρωμή μόνο τόκων μέχρι και για πέντε χρόνια και στεγαστικά έως 50 ετών ρυθμίζουν τα δάνεια οι τράπεζες

Με ένα στα τρία δάνεια να έχει «κτυπήσει κόκκινο», οι τράπεζες σπεύδουν σε μαζικές ρυθμίσεις. Ο διακανονισμός είναι εξατομικευμένος καθώς λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε δανειολήπτη.

Με ένα στα τρία δάνεια να έχει «κτυπήσει κόκκινο», οι τράπεζες σπεύδουν σε μαζικές ρυθμίσεις. Ο διακανονισμός είναι εξατομικευμένος καθώς λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε δανειολήπτη.

Με τις ρυθμίσεις αυτές οι τράπεζες προσπαθούν να βάλουν «φρένο» στην προσφυγή των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη. Διότι όσοι προσφεύγουν στα δικαστήρια κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη,  καλύπτονται από το νόμο και δεν καταβάλλουν ούτε μισό ευρώ στις τράπεζες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τους.

Το κύμα των δανειοληπτών που ψάχνει «σωτηρία» στα δικαστήρια είναι τόσο μεγάλο, που πλέον οι υποθέσεις παίρνουν δικάσιμο για το 2020.

Οι νέες ρυθμίσεις στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες  συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Όλοι οι  δανειολήπτες που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών τους για διάστημα πάνω από 30 ημέρες και δηλώνουν στην τράπεζα πως επιθυμούν να βρουν από κοινού την καλύτερη λύση για την αποπληρωμή της οφειλής τους, έχουν καλύτερους όρους στη ρύθμιση του δανείου τους, σε ότι αφορά τη διάρκεια, τη μείωση του επιτοκίου, την περίοδο χάριτος.

Μόνο τόκοι

Συγκεκριμένα με τις νέες ρυθμίσεις και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε δανειολήπτη, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων για διάστημα έως 5 χρόνια.

Όσοι δανειολήπτες δεχθούν να προσημειώσουν κάποιο ακίνητο, έχουν χαμηλότερο επιτόκιο.

Πότε μειώνουν το επιτόκιο

Επίσης οι δανειολήπτες που προσφέρουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου) μπορούν  να συγκεντρώσουν τις οφειλές τους  (που έχουν σε διάφορες τράπεζες) σε ένα δάνειο. Στην περίπτωση αυτή το επιτόκιο δεν υπερβαίνει το 5%, και η διάρκεια αποπληρωμής είναι μεγάλη, όση και η διάρκεια ενός στεγαστικού δανείου, με αποτέλεσμα η μηνιαία δόση να είναι χαμηλή.

Οι τράπεζες παρέχουν και άλλη μία δυνατότητα σε εκείνους που έχουν καταθέσεις, ωστόσο λόγω μείωσης των εισοδημάτων τους, ζητούν ρύθμιση. Αν μεταφέρουν τις καταθέσεις στην τράπεζα που έχουν το δάνειο, τότε τιμολογούνται με χαμηλότερο επιτόκιο.

Όμως για τους έχοντες καταθέσεις υπάρχει και άλλη μία λύση: Ο συμψηφισμός  των τόκων από τις καταθέσεις με τους τόκους που απορρέουν από τα δάνεια.

Τέλος βαδίζουμε ολοταχώς για στεγαστικά με διάρκεια 50 ετών, αρκεί βέβαια να το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή του εγγυητή, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75ο έτος στη λήξη του δανείου.