Νέος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Μιχαήλ Φέκκας

Ο Μιχαήλ Φέκκας αναλαμβάνει τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη θέση του παραιτηθέντος Νίκου Κονταρούδη, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο κ. Φέκκας διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, έχοντας διατελέσει υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου και υπεύθυνος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ καθώς και υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης και υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.

Κατέχει Maitrise d’ Administration Economiques et Sociale από το Univesite du Droit et de la Sante Lille II Γαλλία καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών DESS Analyste Financier International από την Ανώτατη Εμπορική Σχολή (ESA) του Lille 2.

Επιπλέον, κατέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας (δ) για την εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποίηση διαπραγματευτή στην Αγορά Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών.