ΕΝΦΙΑ: Οι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στα εκκαθαριστικά - Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες

ΕΝΦΙΑ τριών ταχυτήτων έχει βεβαιώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν τον φόρο που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όμως, σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις ιδιοκτητών, τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι,Α, που πρέπει τελικά να πληρωθούν δεν είναι αυτά που αναγράφουν τα αναρτημένα στο TAXISnet εκκαθαριστικά του φόρου, αλλά είναι άλλα, πολύ μικρότερα, ποσά τα οποία έχουν προκύψει λόγω συμψηφισμών των αρχικών οφειλών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με ποσά επιστροφών φόρου που δικαιούνται να εισπράξουν φέτος οι ιδιοκτήτες από διάφορες αιτίες. Επίσης, υπάρχουν και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις ιδιοκτητών στις οποίες οι συμψηφισμοί των ποσών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά με τα ποσά επιστροφών φόρου που δικαιούνται δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επιστροφές φόρου προς συμψηφισμό, οι ιδιοκτήτες μπορούν απλά να λάβουν υπόψη τους ως τελικές οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα ποσά που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά.

Στις περιπτώσεις που έχουν γίνει συμψηφισμοί όμως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ως οφειλές όχι τα ποσά που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά αλλά τα ποσά που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή της "Προσωποποιημένης Πληροφόρησης" η οποία υπάρχει στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet.

Πρόκειται, κυρίως, για περιπτώσεις ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων στους οποίους η Α.Α.Δ.Ε. έχει προβεί σε μείωση του οφειλόμενου ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω αφαίρεσης του ποσού της έκπτωσης φόρου που δικαιούνται επειδή υποχρεώθηκαν να εισπράξουν από τους μισθωτές τους τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μειωμένα κατά 40%.

Οι μειώσεις που έγιναν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισοδυναμούν, στις περιπτώσεις αυτές, με το 30% των μη εισπραχθέντων ποσών των ενοικίων.

Επίσης, σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πρέπει τελικά να πληρωθούν είναι μειωμένα λόγω συνυπολογισμού και ορισμένων άλλων εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι είτε επειδή πλήρωσαν εφάπαξ και εντός των κανονικών αρχικών προθεσμιών τον ΦΠΑ προηγούμενων τριμήνων ή μηνών είτε επειδή εξόφλησαν εγκαίρως και εφάπαξ τους φόρους των εκκαθαριστικών των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, έχουν αφαιρεθεί από τις αρχικές οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ποσά που ισοδυναμούν: α) με το 25% των εφάπαξ εξοφληθέντων ποσών ΦΠΑ των περιοδικών δηλώσεων του πρώτου ή και του δεύτερου τριμήνου του 2020 ή των μηνών Μαρτίου-Ιουλίου 2020 και β) με το 2% του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω έκπτωσης η οποία ενεργοποιήθηκε τώρα επειδή ο φόρος αυτός είχε εξοφληθεί εφάπαξ πριν το τέλος Ιουλίου όταν ακόμη δεν είχε νομοθετηθεί η έκπτωση αυτή.

Για τους ιδιοκτήτες για τους οποίους οι συμψηφισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορεί επίσης να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα ποσά που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά και στα ποσά που έχουν αναρτηθεί στην "Προσωποποιημένη πληροφόρηση" επειδή οι συμψηφισμοί έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη στο σύνολό τους ή μπορεί να μην υπάρχει διαφοροποίηση επειδή οι συμψηφισμοί δεν έχουν καν ξεκινήσει.

Πρόκειται, ειδικότερα, για φορολογουμένους στους οποίους ο υπολογισμός των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται είναι πολύ δύσκολος, είτε επειδή εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που έχουν εισπράξει από κοινού τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια και η έκπτωση που προκύπτει πρέπει να επιμεριστεί ανά συνιδιοκτήτη ανάλογα με το ποσοστό του στο ακίνητο είτε επειδή έχουν περισσότερα του ενός εκμισθούμενα ακίνητα για τα οποία πρέπει να γίνει ξεχωριστά ο υπολογισμός της κάθε έκπτωσης. Ο υπολογισμός των εκπτώσεων γι’ αυτούς τους φορολογούμενους απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καλούνται να πληρώσουν είτε να μην είναι μειωμένο καθόλου είτε να είναι μειωμένο λόγω υπολογισμού μέρους μόνο των εκπτώσεων που δικαιούνται.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν βεβαιωθεί στους φορολογούμενους αυτούς δεν είναι αυτά που τελικά πρέπει να πληρώσουν. Εκτιμάται δε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που λήγουν μαζί και οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις του φόρου, τα οφειλόμενα ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα έχουν οριστικοποιηθεί και γι’ αυτούς τους φορολογούμενους και θα είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Στις περιπτώσεις αυτές, συνεπώς, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περιμένουν να τελειώσουν όλοι οι συμψηφισμοί και τα ποσά των οφειλών τους να οριστικοποιηθούν στην "Προσωποποιημένη πληροφόρηση".

Για όσους φορολογούμενους έχουν ήδη οριστικοποιηθεί τα οφειλόμενα ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α., δηλαδή για όσους δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου και για όσους έχουν συνυπολογιστεί όλες οι εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, ισχύουν τα εξής:

1) Η πιο έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλουν μπορεί να γίνει απ' ευθείας, εφόσον εισέλθουν στο λογαριασμό τους στο σύστημα TAXISnet και στη συνέχεια επιλέξουν «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» και «Οφειλές εκτός ρύθμισης». Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται μετά από αυτές τις επιλογές αναγράφεται το ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που τελικά οφείλει κάθε υπόχρεος φορολογούμενος (είτε όπως έχει αρχικά βεβαιωθεί με το εκκαθαριστικό είτε κατόπιν αφαίρεσης τυχόν εκπτώσεων). Το ποσό εμφανίζεται «τεμαχισμένο» στις έξι μηνιαίες δόσεις στις οποίες πρέπει να εξοφληθεί. Η πρώτη και η δεύτερη δόση έχουν κοινή προθεσμία εξόφλησης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου μηνός, δηλαδή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020. Η κάθε μία από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχει προθεσμία εξόφλησης την τελευταία εργάσιμη μέρα καθενός από τους επομένους τέσσερις μήνες (την 30η/11/2020, την 31η/12/2020, την 29η/1/2021 και την 26η/2/2021).

2) Το «δοσολόγιο» του φετινού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορούν επίσης να το πληροφορηθούν με το να εισέλθουν στην εφαρμογή του ΤΑΧΙSnet «Ε9-Περιουσιολόγιο» και να επιλέξουν στη συνέχεια «Είσοδος», «έτος 2020» και το πεδίο που αναγράφει «Στοιχεία δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.». Ο πίνακας που εμφανίζεται μετά από αυτές τις επιλογές περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε δόσης (Ποσό δόσης, ταυτότητα οφειλής και προθεσμία πληρωμής). Στον πίνακα αυτόν, το ποσό των δύο πρώτων δόσεων εμφανίζεται ενιαίο σαν να αποτελεί μία δόση και με προθεσμία πληρωμής την 30η Οκτωβρίου 2020. Τα ποσά των υπολοίπων τεσσάρων δόσεων εμφανίζονται σε ξεχωριστούν υποπίνακες με όλες τις αναγκαίες επιμέρους πληροφορίες.

Οι φορολογούμενοι των οποίων οι τελικές οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός όλων των εκπτώσεων που δικαιούνται ώστε να έχουν την ορθή εικόνα για τα ποσά που πρέπει να καταβάλουν. Ο χρόνος που απομένει είναι αρκετός, καθώς, όπως ήδη αναφέραμε, η προθεσμία εξόφλησης των δύο πρώτων δόσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου και μέχρι τότε η Α.Α.Δ.Ε. εκτιμάται ότι θα έχει προλάβει να οριστικοποιήσει τα τελικά ποσά των οφειλών τους και να διαμορφώσει την τελική μορφή των «δοσολογίων» τους. Όμως, καί για στους φορολογούμενους αυτούς υπάρχουν ήδη «δοσολόγια» ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναρτημένα στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet στις εφαρμογές της «Προσωποποιημένης πληροφόρησης» και του «Περιουσιολογίου». Tα «δοσολόγια» αυτά όμως είναι προσωρινά διαμορφωμένα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι δυνατή σε έξι μηνιαίες δόσεις. Για την πρώτη και την δεύτερη δόση προβλέπεται χρονικό περιθώριο έως τις 30/10/2020, για την τρίτη δόση έως τις 30/11/2020, για την τέταρτη δόση έως τις 31/12/2020, για την πέμπτη μέχρι τις 29/1/2020 και για την έκτη μέχρι τις 26/2/2021.