Οι τράπεζες «παγώνουν» τα κυμαινόμενα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια

Στην εφαρμογή ενός οριζόντιου μέτρου στήριξης όσων αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου προσανατολίζονται οι τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιό τους προβλέπει το πάγωμα των επιτοκίων βάσης στα επίπεδα που βρίσκονταν στα τέλη Μαρτίου.

Ο λόγος γίνεται για το euribor 1 μηνός, 3 μηνών και για το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, με τα οποία είναι συνδεδεμένα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου στη χώρα μας.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια στα δάνεια της κατηγορίας μετατρέπονται σε σταθερά, με πλαφόν το ύψος των επιτοκίων αναφοράς κατά την ημερομηνία που θα επιλεγεί, πλέον του περιθωρίου (spread) που προβλέπεται σε κάθε σύμβαση.

Τράπεζες: Στάση αναμονής για τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων

Το πρόγραμμα ανταμοιβής, εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από τον επόπτη, θα έχει διάρκεια 12 μήνες και θα αφορά αποκλειστικά τους ενήμερους δανειολήπτες.

Με βάση το σχεδιασμό, το σχετικό κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες, λειτουργώντας ως μία μορφή επιβράβευσης προς τους συνεπείς πελάτες τους.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του περασμένου μήνα το euribor 1 μήνα διαμορφωνόταν σε 2,92%, το euribor 3 μηνών σε 3,038% και το επιτόκιο της ΕΚΤ σε 3,50%.

Η δράση αυτή θα τρέξει ανεξάρτητα από το πρόγραμμα επιδότησης του 50% της επιβάρυνσης από την άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων σε σύγκριση με την 30ή Ιουνίου 2022, που αφορά όσους πληρούν τα διευρυμένα πλέον κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πρόκειται για τα εξής:

  1. Εισοδηματικό κριτήριο
    · Έως 9.100 για άγαμους

· Έως 13.650 ευρώ για νοικοκυριά με 2 μέλη

· Έως 18.200 ευρώ για νοικοκυριά με 3 μέλη

· Έως 22.750 ευρώ για νοικοκυριά με 4 μέλη

· Έως 27.300 ευρώ για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα μέλη

  1. Αξία ακίνητης περιουσίας
    · Έως 156.000 ευρώ για άγαμους

· Έως 175.500 ευρώ για νοικοκυριά με 2 μέλη

· Έως 195.000 ευρώ για νοικοκυριά με 3 μέλη

· Έως 214.500 ευρώ για νοικοκυριά με 4 μέλη

· Έως 234.000 ευρώ για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα μέλη

  1. Καταθέσεις
    · Έως 9.100 ευρώ για άγαμους

· Έως 13.650 ευρώ για νοικοκυριά με 2 μέλη

· Έως 18.200 ευρώ για νοικοκυριά με 3 μέλη

· Έως 22.750 ευρώ για νοικοκυριά με 4 μέλη

· Έως 27.300 ευρώ για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα μέλη

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει το δάνειο:

– Να είναι στεγαστικό ή μικρών επιχειρήσεων με υποθήκη την α΄ κατοικία

– Να μην εμφανίζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος

– Να έχει χορηγηθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022