Οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 - Στοιχεία για διασταυρώσεις και εντοπισμό φοροδιαφυγής

Διαφορετικό θα είναι στο εξής το έντυπο Ε3, με νέους κωδικούς και πληρέστερη απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων και ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής.

Έτσι, στο νέο Ε3 που ορίζεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή,  θα περιλαμβάνονται δυναμικοί πίνακες με τα στοιχεία για αγορές, πωλήσεις, έξοδα, κωδικοί για την καταγραφή των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών, των POS και των ιστοσελίδων της επιχείρησης, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, και των λογαριασμών της επιχείρησης.

Τα στοιχεία θα καταχωρούνται πλέον με πληρέστερο τρόπο, έτσι ώστε η ΑΑΔΕ να μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μετά την εκκαθάριση και να εντοπίζει στοιχεία που θα υποδηλώνουν υποψία για φοροδιαφυγή.

Επίσης,  στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή: Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέν των και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης.Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων.

Δείτε ολόκληρο το έντυπο Ε3 κάνοντας κλικ εδώ: neo-entypo-e3-2018.pdf

 

Τα νέα στοιχεία που θα καταγράφονται στο έντυπο Ε3 είναι:

  • Οι ιστοσελίδες της επιχείρησης.
  • Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
  • Οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης (επωνυμία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, αριθμός του λογαριασμού πληρωμών, σειριακός αριθμός του συνδεδεμένου POS)
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές, πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω ίντερνετ.
  • Στοιχεία του τερματικού POS (αριθμός σύμβασης,- απόκτησης, επωνυμία –ΑΦΜ εκκαθαριστών).
  • Στοιχεία των μετόχων των Ανωνύμων Επιχειρήσεων που είναι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.