ΟΛΘ: Γιατί επαναπροκηρύξαμε τον διαγωνισμό για τον προβλήτα 6

Διευκρινίσεις για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ – ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – δίνουν πηγες της Διοίκησης. Όπως αναφέρουν κατ αρχήν η νέα διαδικασια δεν δημιουργεί καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.

Οι ίδιες πηγές στέκονται στην σχετική απόφαση του ΣτΕ που υποχρέωσε την ΟΛΘ Α.Ε. να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο Master Plan και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν την έναρξη των εργασιών, ενώ η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία αύξησαν το κόστος αναφοράς του έργου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, η επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για τον Προβλήτα 6 σε χρόνο παράλληλο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την Έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Θεσσαλονίκης, δεν δημιουργεί καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.

· Το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμπέσει με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ορίζεται ως εξής:

i. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 1ου Σταδίου) – 22.12.2023

ii. Διαβίβαση Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (2ο Στάδιο) – Αρχές 2024

iii. Υποβολή Οικονομικών Προσφορών (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 2ου Σταδίου) – 1ο Τρίμηνο 2024

iv. Επιλογή Προσωρινού Αναδόχου – 1ο Τρίμηνο 2024

· Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4938/2022, Α΄109, Άρθρο 156) για τη Ρύθμιση θεμάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Λιμένα Πειραιά, υποχρέωσε μεταξύ όλων των άλλων λιμένων και την ΟΛΘ Α.Ε. να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο Master Plan και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου «Προβλήτας 6, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Η απόφαση συνεπώς του ΣτΕ ανέστειλε την εκκίνηση του Έργου Επέκτασης του Προβλήτα 6 της ΟΛΘ Α.Ε.

 Το επικαιροποιημένο Master Plan κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 06.12.2022

 Η ΣΜΠΕ κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 17.03.2023

 Η έγκριση του Master Plan και της ΣΜΠΕ της ΟΛΘ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).

Η απόφαση του ΣτΕ και τα απρόβλεπτα γεγονότα διεθνών διαστάσεων (Κορονοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία κλπ) οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών υλικών και συνεπώς το κόστος αναφοράς του Έργου διαμορφώνεται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα βάση του προηγούμενου τεύχους της διακήρυξης, ενώ με βάση την Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο όρισε την εν λόγω Υποχρεωτική Επένδυση της Επέκτασης του Προβλήτα 6 στα 130 εκατ.

Στην πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 7789/10.11.2023 για την επαναπροκήρυξη του έργου λήφθηκαν υπόψη όλα τα ανωτέρω για την αναθεώρηση του Φακέλου Οριστικής Μελέτης και των τευχών του διαγωνισμού (https://www.thpa.gr/el/pier6_exp-2/), επισπεύδοντας την υλοποίηση του έργου με την υποβολή βέλτιστων οικονομικών προσφορών.

Από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης τον Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούλιο 2023 η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους €67.610 εκ. Από αυτές €44,01 εκ., αφορούν επενδύσεις πέραν των Υποχρεωτικών και €23,6 εκ. αφορούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις.