ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβάλει στις 30 Ιουλίου

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

 -Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι, 753.606 - 172.369.071 ευρώ 

 -Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι, 230.244  - 50.539.420 ευρώ

- Επίδομα Αναπηρίας: Δικαιούχοι, 172.369. – 71.304.154 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι, 243.226 - 29.839.595 ευρώ

 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι, 920 -  296.382 ευρώ

 -Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι, 12.085 - 12.144.604 ευρώ 

- Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι, 205 - 90.059 ευρώ
 
- Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι, 6.600 -  232.640 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων(1296/1982): Δικαιούχοι, 19.640 - 6.648.910 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι, 15.296. 3.944.242 ευρώ

- Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι, 129. -  103.015 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου - Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι,  73.704 -20.359.889 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου - Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι, 2850 - 179.003 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι, 6 – 6.000 ευρώ

Σύνολο Δικαιούχων: 1.530.880
Σύνολο Καταβολών: 368.056.984