Όρια ηλικίας: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 60 και τι σύνταξη παίρνουν [πίνακες]

Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων με ένσημα πριν από το 1993 σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών μπορούν να κατοχυρώσουν ηλικίες συνταξιοδότησης κάτω των 60 ετών για πλήρη σύνταξη, με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της 35ετίας και των μητέρων με ανήλικο παιδί.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

 1. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Το όριο ηλικίας καθορίζεται στο έτος που συμπληρώνουν την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στα 55. Αν τα έκλεισε το 2017, έχει νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, που είναι 59 ετών και 5 μήνες.
 2. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο, ή και με διαδοχική ασφάλιση, την 35ετία (10.500 ένσημα) ως το 2012. Το νέο όριο ηλικίας (από 19/8/2015 και μετά) καθορίζεται ανάλογα με το πότε κλείνουν το 58ο ή το 59ο έτος, που ήταν οι παλιές ηλικίες συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, με 10.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Οσοι τα έκλεισαν το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60. Οσοι όμως κλείνουν τα 58 ή τα 59 μετά το 2022 θα πάρουν σύνταξη στα 62 χωρίς να ζητηθούν περισσότερα ένσημα. Προσοχή: Οσοι συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013 θα βγουν στα 62 με 12.000 ένσημα (40 χρόνια).
 3. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη αλλά από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017 βγαίνει στα 58,5 με πλήρη σύνταξη.
 4. Ανδρες-γυναίκες με ένσημα πριν από το 1983 σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου) βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνουν 35ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2019 θα βγει στα 60,6, ενώ αν εξαγοράσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας και έχει την 35ετία το 2017 αποχωρεί στα 59,5.
 5. Γονείς, αδέλφια και σύζυγοι αναπήρων συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας κάτω των 62 ετών εφόσον συμπληρώνουν τις 7.500 ημέρες (25ετία) από τις 19/8/2015 μέχρι και 31/12/2021. Για να δικαιωθούν σύνταξης θα πρέπει το τέκνο ή ο αδελφός να έχει αναπηρία 67% και άνω και για σύζυγο 80% και άνω. Το πρόσωπο που θα ασκήσει το δικαίωμα να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη, ενώ σε περίπτωση ανάπηρου τέκνου ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται. Για το Δημόσιο η σύνταξη με ανάπηρο τέκνο ισχύει πλέον μόνον για τον έναν και όχι για τους δύο γονείς με τις παλιές προϋποθέσεις, δηλαδή στα 50 με 25ετία.

Η έξοδος με μειωμένη σύνταξη και τα πλασματικά μετά το 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι μητέρες μπορούν να πάρουν και μειωμένη σύνταξη με χαμηλότερο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη ΙΚΑ με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010, που κλείνει τα 55 το 2021, θα πάρει πλήρη στα 65,6, ενώ μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56,9.
 2. Τα πλασματικά έτη αξιοποιούνται και μετά το 2022 για να συμπληρωθούν τα έτη ασφάλισης ως το 2012. Για παράδειγμα, μητέρα με ανήλικο και 22 (αντί 25) χρόνια το 2012 σε Ταμείο ΔΕΚΟ μπορεί να εξαγοράσει 3 χρόνια μετά το 2022 για να κατοχυρώσει το παλιό όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη. Αν έχει κλείσει τα 55 το 2019 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 62,6 αντί στα 67 που θα έπαιρνε χωρίς την εξαγορά. Ενώ για μειωμένη θα βγει στα 59,6.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

 1. Πλήρης σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,6
το 2017 60,9
το 2018 62
το 2019 63,3
το 2020 64,6
το 2021 65,9
το 2022 67
 1. Μειωμένη σύνταξη μητέρων
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
Από 1ης/1/2020 62
 1. Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)
Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Εως 18/8/2015 50
Από 19/8/2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 62
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
Από 1ης/1/2019 62

Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους ειδικών ταμείων πριν από το 1983

Με 35 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62

Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που αποχωρούν με ένσημα ΙΚΑ και ειδικών ταμείων

Μισθός  (1) Με 35,6 έτη ασφάλισης Με 38,3 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη (2) Παλιά σύνταξη (3) Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση
908 734 698 36 798 742 55 838 773 65
1.026 780 739 41 851 789 63 897 823 74
1.144 825 780 45 905 835 70 956 874 82
1.262 871 821 50 959 882 77 1015 924 91
1.380 916 862 55 1013 928 84 1074 975 99
1.605 1003 939 63 1115 1017 98 1187 1071 116
2.397 1308 1214 95 1476 1330 146 1583 1410 173
3.100 1579 1457 122 1796 1607 189 1934 1711 224
 1. Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως 2021
 2. Νέα σύνταξη, με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020)
 3. Παλιά σύνταξη, με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016)
 4. Ποσά σύνταξης μικτά