ΟΤΕ: Έκτακτο μέρισμα 25 λεπτά ανά μετοχή εντός του 2021

Έκτακτο μέρισμα συνολικού ύψους 174 εκατομμυρίων ευρώ –συν επαναγορά ιδίων μετοχών - θα διανείμει ο ΟΤΕ στους μετόχους του, εντός του 2021, μετά την πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”).  Το τελικό τίμημα ανήλθε στα 295,6 εκατ.  

Σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών του ΟΤΕ προς τους μετόχους, και αν αυτή εφαρμοστεί εις το έπακρον, η αναλογία θα είναι 65% για το έκτακτο μέρισμα και 35% προς ίδιες μετοχές, κάτι που σημαίνει πως θα δοθούν για το έκτακτο μέρισμα 113 εκατ. ευρώ ή το ποσό των 0,25 ευρώ ανά μετοχή. 

Με αφορμή την πώληση του 54% της Telekom Romania, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ,  έκανε λόγο για τις προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων της εταιρείας: «Η πώληση της Telekom Romania Fixed είναι μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του και την αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για την Telekom Romania Fixed και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ρουμανικής αγοράς, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile. Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη θετικών ταμειακών ροών μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της αγοράς. Πρόκειται λοιπόν για μια επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Romania για όλα τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα και να ευχηθώ μια εξίσου επιτυχημένη συνέχεια».