Ποιες τακτικές μπορεί να ακολουθήσει ο επενδυτής με τα warrants

Το νέο επενδυτικό εργαλείο των warrants είναι στην ουσία ένα παράγωγο, το οποίο εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο και τώρα πλέον, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Μεγάλο ρίσκο και μεγάλες διακυμάνσεις. Ποιες είναι οι στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει ο επενδυτής;

Το νέο επενδυτικό εργαλείο των warrants είναι στην ουσία ένα παράγωγο, το οποίο εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο και τώρα πλέον, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Μεγάλο ρίσκο και μεγάλες διακυμάνσεις. Ποιες είναι οι στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει ο επενδυτής;

Τα warrant θα τα λάβουν οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και δίνουν το δικαίωμα να αγοράσουν μελλοντικά μετοχές στην τιμή έκδοσης των νέων μετοχών της αύξησης, προσαυξημένες κατά ένα ποσοστό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ WARRANT

Ας δούμε το παράδειγμα της ALPHA BANK

Η συνδυασμένη αύξηση κεφαλαίου της ALPHA BANK δίνει δύο δυνατότητες στον επενδυτή εφόσον έχει για παράδειγμα στην κατοχή του 100 παλαιές μετοχές της τράπεζας.

1) να λάβει 194 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης τα 0,44 ευρώ και επιπλέον

2) να λάβει 194 warrants από τα οποία εάν τα εξασκήσει όλα θα έχει στην κατοχή του 1.422 επιπλέον μετοχές (194 warrants *7,33 μετοχές ανα warrant)

Το warrant θα είναι υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο όπως η μετοχή και το δικαίωμα της ALPHA.

H διαφορά του έγκειται στο γεγονός ότι το warrant είναι ένα παράγωγο προιόν που προσεγγίζει ένα option (δικαίωμα προαίρεσης). Η τιμή του καθημερινά θα επηρεάζεται από την τιμή της μετοχής της ALPHA, την ημερήσια μεταβλητότητά της καθώς και την τιμή διάθεσης της μετοχής στην αύξηση κεφαλαίου.

Το δικαίωμα μετατροπής των warrants σε μετοχές ισχύει ανα εξάμηνο και για εννέα εξάμηνα με ορίζοντα το τέλος του 2017.

Πότε μηδενίζεται η αξία

Η προσδοκία κέρδους από το warrant αυξάνει όσο υψηλότερα βρίσκεται η τιμή της μετοχής σε σχέση με την τιμή με την οποία μπορεί να την αγοράσει ο κάτοχος του warrant ασκώντας το δικαίωμά του. Εάν π.σ. τη στιγμή άσκησης του warrant η τιμή της μετοχής βρίσκεται 50% υψηλότερα από την τιμή άσκησης, το κέρδος είναι ανάλογο. Αντίθετα, εάν τη στιγμή άσκησης του warrant η τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερο από την τιμή άσκησης, τότε η αξία του warrant μηδενίζεται, αφού κανείς δεν έχει λόγο να αγοράσει μέσω warrant τη μετοχή, αφού είναι φθηνότερη στο χρηματιστήριο.

Γιαυτό και ένας παράγοντας που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για να προσδιορίσουντη θεωρητική αξία του warrant, είναι η μεταβλητότητα της σχετικής μετοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANT ΕΔΩ

 

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ενας επενδυτής ανάλογα με το προφίλ του μπορεί να ακολουθήσει τέσσερις διαφορετικές τακτικές.

1η ΤΑΚΤΙΚΗ Ο επενδυτής που ποντάρει στην μακροπρόθεσμα ισχυρή ανοδική πορεία της αγοράς και της μετοχής

Σε αυτή την περίπτωση ο επενδυτής εξασκεί τα δικαιώματά του ενώ μετατρέπει, όταν αυτό είναι χρονικά εφικτό, τα warrants σε μετοχές. Ετσι από τις 100 μετοχές παίρνει συνολικά 1.616 νέους τίτλους της ALHA καταβάλλοντας συνολικά 711,04 ευρώ.

2η ΤΑΚΤΙΚΗ Ο επενδυτής έχει την ίδια προσδοκία της ισχυρής ανοδικής πορείας αλλά δεν διαθέτει μετοχές της ALPHΑ

Στην περίπτωση αυτή αγοράζει 100 δικαιώματα από το Χρηματιστήριο και δικαιούται 194 μετοχές της ALPHA και 194 warrants. Με την τιμή δικαιώματος στο 1,85 ευρώ, θα πληρώσει 185 ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος κτήσης για τις 1.616 μετοχές που θα αποκτήσει είναι περι τα 0,55 ευρώ ανα μετοχή. Τιμή που ευνοεί την άσκηση των διακαιωμάτων και των warrants αφου είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα (21.5.2013) χρηματιστηριακή τιμή τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.

3η ΤΑΚΤΙΚΗ Ο επενδυτής προσβλέπει σε μια πιο ήπια ανοδική κίνηση της μετοχής με ορίζοντα τα 4-5 έτη,

Με αυτή την αξιολόγηση ο επενδυτής θα μετατρέψει τμηματικά ανα εξάμηνο τα warrants σε μετοχές της ALPHA με ορίζοντα εως το τέλος του 2017. Για κάθε δωδεκάμηνο η τιμή εξάσκησης θα προσαυξάνεται με ένα επιτόκιο 4% για τον 1ο χρόνο,5% για τον 2ο χρόνο,6% για τον 3ο χρόνο και 7% για τον 4ο χρόνο.

Σε αυτή την περίπτωση ο επενδυτής διασπείρει το δικαίωμα αγοράς των επιπλέον μετοχών από τα warrants μέσα σε 4 χρόνια πληρώνοντας κάθε χρόνο ένα μικρό premium στην τιμή διάθεσης της μετοχής. Ετσι εφόσον υπάρξει μια γραμμική άνοδος της αγοράς και με την μέθοδο του μέσου όρου θα μπορεί να καρπωθεί σημαντικές υπεραξίες.

4η ΤΑΚΤΙΚΗ Ο επενδυτής με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που στοχεύει να εκμεταλλευθεί την μεταβλητότητα της μετοχής σε συνδυασμό με την αντίστοιχη της τιμής του warrant.

Επειδή ως γνωστόν δεν επιτρέπονται οι ανοιχτές πωλήσεις τραπεζικών μετοχών στο Χ.Α.Α (short selling) κάποιος μπορεί να μπορεί να ποντάρει στην πτώση της μετοχής της ALPHA πουλώντας τα warrants που κατέχει.

Αυτό θα είναι εφικτό από τις 10 Ιουνίου όταν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές και τα warrants.

Τις κινήσεις αυτές τις αναμένουν έγκυροι χρηματιστηριακοί παράγοντες αφου εκτιμούν ότι εάν υπάρξουν πωλήσεις warrants θα επιφέρουν πτώση της τιμής της μετοχής και στην υποκείμενη αγορά.

Εδώ πάντως θα πρέπει να τονισθεί ότι οι συχνές αγοροπωλησίες warrants μπορεί να οδηγήσουν και στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ο επενδυτής μπορεί να καταγράψει ζημία.

Μια αποδοτικότερη τακτική θα ήταν να περιμένει ο επενδυτής μια τέτοια διόρθωση της τιμής του warrant που θα του επιτρέψει να το μετατρέψει σε αντίστοιχες μετοχές της ALPHA με χαμηλότερη τιμή από την χρηματιστηριακή της αποτίμηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αναγραφόμενα έχουν χαρακτήρα γενικής ενημέρωσης και δεν αποτελούν προτροπή για επένδυση ή για αγορά επενδυτικών τίτλων ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση οικονομικού χαρακτήρα. Οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο εμπεριέχουν σημαντικό ρίσκο και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες χρημάτων, ακόμα και από το κεφάλαιο.