Πώς μπορούν οι νέοι άνεργοι να διεκδικήσουν 2.400 - 2.700 ευρώ για σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση

Από τις 15 Απριλίου έως τις 20 Μαϊου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρακτική άσκηση με επιδότηση 2.400 έως 2.700 ευρώ, άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών".

Από τις 15 Απριλίου έως τις 20 Μαϊου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρακτική άσκηση με επιδότηση 2.400 έως 2.700 ευρώ, άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών".

Όσοι επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια διάρκειας 80 ωρών και θα τοποθετηθούν σε ιδιωτική επιχείρηση για πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών, εισπράττοντας από 2.400 έως 2.700 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι να "δέσουν" οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να τους δοθεί η ευκαιρία για πρακτική άσκηση με στόχο, τελικά, να βρουν δουλειά.

Εάν η επιχείρηση τους προσλάβει, θα έχει ως κίνητρο την απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για ένα έτος και μια επιχορήγηση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τελικά θα ενισχυθούν με τον τρόπο αυτό μόνο 35.000 νέοι άνθρωποι, ενώ προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αν υπολογίσουμε ότι το Δεκέμβριο σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. οι νέοι άνεργοι (μέχρι 24 ετών) στην Ελλάδα ήταν 186.000 συμπεραίνουμε ότι τελικά ακόμα και αυτή η περιορισμένη δράση καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Τι είναι η επιταγή

Όσοι επιλεγούν θα δικαιούνται μια "επιταγή", ένα είδος κουπονιού (voucher) αξίας 1.110 ευρώ την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να  "πληρώσουν" τα Κέντρα Κατάρτισης που θα παρέχουν τα σεμινάρια και θα παρακολυθήσουν και την τοποθέτηση σε επιχείρηση για πρακτική εξάσκηση. Εάν τελικά ο καταρτιζόμενος προσληφθεί από την επιχείρηση, η επιταγή θα αυξηθεί σε 1.400 ευρώ, πράγμα που θεωρείται ότι αποτελεί κίνητρο για τα ΚΕΚ να εξασφαλίσουν πρόσληψη στους καταρτιζόμενους.

Πώς θα εισπράξουν 2.400 έως 2.700 ευρώ οι άνεργοι

Οι ίδιοι οι άνεργοι θα εισπράξουν 2.700 ευρώ, εάν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή 2.400 ευρώ εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 400 ευρώ αντιστοιχούν στα σεμινάρια και τα υπόλοιπα στην πρακτική άσκηση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 35.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (πτυχιούχοι, απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Πού πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων http://www.ypakp.gr/,  http://www.epanad.gov.gr/, http://www.eye-ekt.gr/, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος http://www.voucher.gov.gr.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα λήξει στις 22 Μαΐου.

Παράλληλα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό 800 11 44444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης

Τα κριτήρια επιλογής

=> Τα κριτήρια επιλογής είναι για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ το έτος κτήσης του πτυχίου (μεγαλύτερο βαθμό έχουν τα πτυχία μετά το 2010) το ετήσιο εισόδημα, ο βαθμός του πτυχίου, η ύπαρξη μεταπτυχιακού και η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας.

=> Τα κριτήρια επιλογής για όσους δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (είναι δηλαδή απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  είναι: η ηλικία, η διάρκεια της ανεργίας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

=> Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς (πληροφορίες  στη διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr).

Τι είναι η επιταγή

=> Όσοι υπηψήφιοι επιλεγούν θα εγγραφούν σε ένα Μητρώο Ωφελουμένων και θα έχουν έτσι δικαίωμα σε μια Προσωπική Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας. Με την επιταγή αυτή στην ουσία θα "πληρώσουν" τον πάροχο της Εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών ο οποίος θα τους βοηθήσει να ενταχθούν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδεχομένως πρόσληψης. Η επιταγή αυτή είναι αξίας 1.110 ευρώ και αυξάνεται σε 1.400 ευρώ σε περίπτωση που τελικά ο υποψήφιος προσληφθεί από την επιχείρηση. Σε περίπτωση πρόσληψης, μάλιστα, η επιχειρηση απαλλάσσεται από τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου.

Οι δικαιούχοι τις επιταγής δεν έχουν καμμία άλλη υποχρέωση απέναντι στους παρόχους της εκπαίδευσης.

Τι θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

=> Οι ίδιοι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ποσό από 2.400 ευρώ (εάν δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) έως 2.700 ευρώ (εάν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (σεμινάρια και πρακτική εκπαίδευση).

Ποιοι τομείς καλύπτονται:

Με βάση την προκήρυξη, καλύπτονται οι εξής τομείς:

Αγροτικά, Οικονομία-Διοίκηση, Παιδαγωγικά, Περιβάλλον, Ενέργεια, Μεταποίηση-Εμπόριο, Πολιτισμός-Αθλητισμός-Επικοινωνίες, Τεχνικά-Μεταφορές, Υγεία-Πρόνοια-Κοινωνική Φροντίδα

Ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες κατάρτισης

Δικαίωμα να παράσχουν τις υπηρεσίες κατάρτισης, όσοι έχουν άδεια για  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Δικαιούχοι, δηλαδή, είναι τα γνωστά ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις

Οι πάροχοι κατάρτισης θα σχεδιάσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και θα επιλέξουν τις επιχειρήσεις που θα υποδεχθούν τους άνεργους για την πρακτική άσκηση.

ΟΙ επιχειρήσεις που απασχολούν έως 4 άτομα προσωπικό, μπορούν να δεχθούν έως ένα άτομο για πρακτική κατάρτιση. Επιχειρήσεις με περισσότερο προσωπικό, μπορούν να δεθχούν για κατάρτιση άτομα που δεν ξεπερνούν το 30% του αριθμού των απασχολουμένων.

Εξαιρούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΣΕΤΕ.

Οι επιχειρήσεις εάν τελικά προσλάβουν στην επιχείρηση τον εκπαιδευόμενο, θα απαλλαγούν από το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, θα λάβουν επιχορήγηση, η οποία προσδιορίζεται με άλλη πρόσκληση ενδιαφέροντος.