Πώς θα κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ - Ολα όσα πρέπει να ξέρετε

Από τις Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου 2016 μπορούν να υποβάλουν οι νέοι πτυχιούχοι αιτήσεις για χρηματοδότηση προκειμένου να «στήσουν» την έδρα τους για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Από τις Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου 2016 μπορούν να υποβάλουν οι νέοι πτυχιούχοι αιτήσεις για χρηματοδότηση προκειμένου να «στήσουν» την έδρα τους για την άσκηση του επαγγέλματός τους.


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης..

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και για τα άλλα τρία προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Δείτε εδώ γενικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα:

Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αιτήσεις από 8 Μαρτίου έως 10 Μαΐου 2016, καθώς δόθηκε παράταση)

Νεοφυής επιχειρηματικότητα (αιτήσεις από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016)

Τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (αιτήσει από 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου 2016)

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (αιτήσεις από 7 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2016)

 

Δείτε εδώ ερωτήσεις και απαντήσεις με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για κάθε πρόγραμμα:

Για νεοφυείς επιχειρήσεις

Για μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις

Για νέους πτυχιούχους που θέλουν να στήσουν το γραφείο τους

Για τουριστικές επιχειρήσεις


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr 

 Πηγές επίσημης ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους:

 Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

 Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

 Ιστοσελίδες: 

www.antagonistikotita.gr

 www.espa.gr

 email: infoepan@mou.gr

 Κοινωνικά Δίκτυα

 www.facebook.com/antagonistikotita

 http://twitter.com/epan_ii

 http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337