Πώς θα πάρετε το επίδομα παιδιών εάν είστε σε διάσταση

Είστε σε διάσταση με την σύζυγό σας ή τον σύζυγό σας, έχετε την επιμέλεια των παιδιών σας, δικαιούστε επιδόματος τέκνων και θέλετε να το λάβετε από τον ΟΓΑ. Για να επιτύχετε τον σκοπό σας θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τρία τουλάχιστον απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ενδέχεται να κληθείτε να τα υποβάλλετε στον ΟΓΑ.

Είστε σε διάσταση με την σύζυγό σας ή τον σύζυγό σας, έχετε την επιμέλεια των παιδιών σας, δικαιούστε επιδόματος τέκνων και θέλετε να το λάβετε από τον ΟΓΑ. Για να επιτύχετε τον σκοπό σας θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τρία τουλάχιστον απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ενδέχεται να κληθείτε να τα υποβάλλετε στον ΟΓΑ.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

Δείτε εδώ πόσο επίδομα παιδιού δικαιούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες

1) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο κι από τους δύο εν διαστάσει συζύγους, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται το γεγονός της διάστασης και να αναγράφεται ποιος από τους δύο συζύγους έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.

2) Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου ή της συζύγου, που ΔΕΝ έχει την επιμέλεια των τέκνων. Στη δήλωση αυτή ο ή η σύζυγος θα πρέπει να αναφέρει ότι δεν έχει την επιμέλεια των τέκνων κι ότι δεν έχει καμία αξίωση για την είσπραξη επιδόματος τέκνων. Τη δήλωση αυτή θα πρέπει να την έχει στα χέρια του για να την υποβάλει στον ΟΓΑ η σύζυγος ή ο σύζυγος που έχει αναλέβει την επιμέλεια των τέκνων, προκειμένου να διεκδικήσει το επίδομα.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι οι σύζυγοι είναι σε διάσταση.

Δείτε εδώ πόσο είναι το επίδομα παιδιού ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Τα τρία αυτά δικαιολογητικά θα πρέπει, οπωσδήποτε, να τα αναφέρετε και στην αίτηση-δήλωση Α21 που οφείλετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά για να εισπράξετε το επίδομα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο εν διαστάσει γονέας, ο οποίος διεκδικεί επίδομα τέκνων αντιμετωπίζεται από τον ΟΓΑ ως "μονογονεϊκή οικογένεια", για την περίπτωση της οποίας ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλότερα εισοδηματικά όρια) από αυτά που εφαρμόζονται για οικογένεια με 2 γονείς.