Πόσο ανεβαίνουν οι οφειλές στην εφορία με τα νέα εξοντωτικά πρόστιμα - Πινακες και παραδείγματα

Υπερδιπλασιάζονται από την 1η-1-2014 οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για όσους δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους που οφείλουν. Το νέο σύστημα προστίμων και τόκων που θα εφαρμόζεται από την 1η-1-2014 θα είναι επαχθέστερο καθώς θα ανεβάζει απότομα την οφειλή από τους πρώτους κιόλας μήνες καθυστέρησης της πληρωμής και ταυτόχρονα θα φορτώνει τον οφειλέτη και με τόκους χωρίς κανένα ανώτατο όριο, αφού καταργείται η "οροφή" που υπάρχει με το παλαιό σύστημα.

Υπερδιπλασιάζονται από την 1η-1-2014 οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για όσους δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους που οφείλουν. Το νέο σύστημα προστίμων και τόκων που θα εφαρμόζεται από την 1η-1-2014 θα είναι επαχθέστερο καθώς θα ανεβάζει απότομα την οφειλή από τους πρώτους κιόλας μήνες καθυστέρησης της πληρωμής και ταυτόχρονα θα φορτώνει τον οφειλέτη και με τόκους χωρίς κανένα ανώτατο όριο, αφού καταργείται η "οροφή" που υπάρχει με το παλαιό σύστημα.

 Σύμφωνα με την τελική ρύθμιση για τα πρόστιμα και τους τόκους που θα υπολογίζονται επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, από την 1η-1-2014 όποιος φορολογούμενος δεν μπορεί να πληρώσει εμπρόθεσμα οποιονδήποτε φόρο θα επιβαρύνεται:

α) με τόκους που θα «τρέχουν» με ετήσιο επιτόκιο 8,5%, δηλαδή με 0,71% κάθε μήνα,

β) με πρόστιμο το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της αρχικής οφείλής αν η καθυστέρηση πληρωμής φθάσει τους 2 μήνες, 20% αν η καθυστέρηση φθάσει τους 12 μήνες και 30% εάν φθάσει τα 2 χρόνια. Έτσι, εάν ένα χρέος 1.000 ευρώ καθυστερήσει να πληρωθεί για 2 μήνες θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 10% και τόκους 0,71% για κάθε έναν από τους δύο μήνες που έχουν παρέλθει, δηλαδή θα υφίσταται επιβαρύνσεις συνολικού ποσοστού 11,4% και θα εκτινάσσεται αυτόματα στα 1.140 ευρώ.

Αν η καθυστέρηση πληρωμής φθάσει τον ένα χρόνο το αρχικό χρέος των 1.000 ευρώ θα γίνεται 1.285 ευρώ, καθώς θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 20% και ετήσιο ποσό τόκων 85 ευρώ (0,71% για κάθε μήνα Χ 12 μήνες = 8,5% περίπου ετήσιο επιτόκιο), ενώ εάν η καθυστέρηση φθάσει τα 2 χρόνια, το χρέος θα διαμορφώνεται σε 1.470 ευρώ, καθώς θα προσαυξάνεται κατά 30% και ταυτόχρονα θα έχει επιβαρυνθεί με τόκους 170 ευρώ (υπολογισμένους με ετήσιο επιτόκιο 8,5%)!

Ουσιαστικά, δηλαδή, η Εφορία θα τοκίζει τα χρέη των φορολογουμένων με ετήσιες επιβαρύνσεις έως 28,5%, πιο πολύ κι απ' τους τόκους υπερημερίας των τραπεζών. Οι τόκοι που θα επιβαρύνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους δεν θα έχουν κανένα πλαφόν, αλλά θα προστίθενται συνεχώς και θα μπορούν δυνητικά να εκτοξεύσουν σε διπλάσια και τριπλάσια επίπεδα ένα χρέος που παραμένει απλήρωτο για παρά πολλά χρόνια.

Με το παλιό σύστημα των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 1% κάθε μήνα, που ισχύει μέχρι 31-12-2013 αλλά καταργείται από την 1η-1-2014, το χρέος των 1.000 ευρώ θα γινόταν μόλις 1.020 ευρώ σε 2 μήνες, 1.120 ευρώ σε 1 χρόνο και 1.240 ευρώ σε 2 χρόνια. Με το παλιό σύστημα προβλέπεται «οροφή» στις προσαυξήσεις, ίση με το 100% του αρχικού χρέους. Ουσιαστικά, δηλαδή με το ισχύον σύστημα η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του αρχικού χρέους όσο χρόνος κι αν περάσει από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής.

Προσαύξηση και για ασφαλιστικές εισφορές, πρόστιμα τροχαίας κ.ά.

Αντίστοιχο σύστημα επιβαρύνσεων με αυτό που περιγράψαμε παραπάνω θα ισχύει και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που δεν προέρχονται από φόρους, δηλαδή για χρέη που βεβαιώνονται στις Εφορίες για λογαριασμό άλλων φορέων του Δημοσίου (ασφαλιστικών ταμείων, υπουργείων κ.λπ.). Για τα χρεή αυτά, εφόσον δεν πληρώνονται στην ώρα τους, θα ισχύουν από την 1η-1-2014 τα εξής:

α) Επιβάρυνση με τόκους που θα υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,5%.

β) Πρόστιμο 10% επί της αρχικής οφειλής, εφόσον παρέλθουν 6 μήνες από την προθεσμία καταβολής και η οφειλή δεν έχει εξοφλήθεί. Το πρόστιμο θα γίνεται 20% εφόσον παρέλθουν 12 μήνες και 30%, εφόσον παρέλθουν 2 χρόνια.

Ουσιαστικά, θα ισχύει δηλαδή περίπου το ίδιο καθεστώς με αυτό που προβλέπεται για τις φορολογικές οφειλές, με τη διαφορά ότι το πρόστιμο του 10% θα υπολογίζεται μετά την πάροδο 6 - κι όχι 2 - μηνών από τη λήξη της προθεσμίας.

Το νέο σύστημα αγνοεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες φορολογούμενοι - λόγω της πρωτοφανούς υπερχρέωσης και των αλλεπάλληλων περικοπών στα εισοδήματα που έχουν υποστεί τα τελευταία 3,5 χρόνια – δεν θα μπορούν πλέον να πληρώνουν εμπρόθεσμα τους νέους υπέρογκους «μνημονιακούς» φόρους που θα τούς επιβάλουν το 2014. Παρ' όλα αυτά, φρόντισαν να τούς τιμωρήσουν με εξοντωτικά πρόστιμα και τόκους, με σκοπό να τους δώσουν τη χαριστική βολή και να τους εξωθήσουν στο να χάσουν τις περιουσίες τους, μέσω κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

 ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 
 ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ   ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 2 ΜΗΝΕΣ   3 ΜΗΝΕΣ   6 ΜΗΝΕΣ   12 ΜΗΝΕΣ   2 ΧΡΟΝΙΑ   5 ΧΡΟΝΙΑ   10 ΧΡΟΝΙΑ 
                             500    ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ                 510                 515                 530                  560                  620                 800               1.000  
 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ                557                 561                 571                  643                  735                 863               1.075  
                         1.000    ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ             1.020             1.030             1.060              1.120              1.240             1.600               2.000  
 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ            1.114             1.121             1.142              1.285              1.470             1.725               2.150  
                         1.500    ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ             1.530             1.545             1.590              1.680              1.860             2.400               3.000  
 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ            1.671             1.682             1.713              1.928              2.205             2.588               3.225  
                         2.000    ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ             2.040             2.060             2.120              2.240              2.480             3.200               4.000  
 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ            2.228             2.242             2.284              2.570              2.940             3.450               4.300